گذشته دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره 3622، 16 صفحه
4
اقتصاد
8
ادبیات
به نویسنده ای عاشق فرهنگ ملی / به مناسبت انتشار «برف در پرو» نوشته آسیه (ناستین) جوادی
جواد مجابی
9
ادبیات
سرانجام او مورالس / روایت ماریو بارگاس یوسا از رئیس جمهور بومی بولیوی
ترجمه: منوچهر یزدانی
مخالفی درون گروه مخالفان / هدایت به روایت کاتوزیان
10
هنر
کیمیایی، حقیقی و گلستان از فجر انصراف دادند / کناره گیری هنرمندان از جشنواره های ملی در پی وقایع اخیر
روی صحنه آبی
نگاهی به قتل های زنجیره ای / با امین میری، کارگردان «قتل در موقعیت 35 درجه شمالی»
16
روزنامه فردا