به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
applied food biotechnology 2345-5357 summer 2022 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Archives of Academic Emergency Medicine 2645-4904 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Advances in Biosciences 2008-4978 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Clinical Infectious Diseases 2345-2641 Feb 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Medical Laboratory Sciences Fall 2018 انجمن علمی جامعه آزمایشگاه
Archives of Pediatric Infectious Diseases 2322-1828 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Cancer Management 2008-2398 Jun 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Cardiovascular Practice 2345-3192 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Journal of Child Neurology (IJCN) 2008-0700 Summer 2022 انجمن اعصاب کودکان ایران
International Clinical Neuroscience Journal 2383-2096 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Clinical Physiotherapy Research 2476-3888 Fall 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Dental School 4351-2645 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Endocrinology and Metabolism 1726-913X Jul 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal 2008-2258 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Endodontic Journal 1735-7497 Summer 2022 انجمن اندودانتیست های ایران
Journal of Lasers in Medical Sciences 2008-9783 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Medical Education 1735-3998 Dec 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Medical Library and Information Science Winter 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (پیاپی 32، summer 2022)
 • pISSN: 2322-1828 eISSN: 2322-1836
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله کریمی
  سردبیر: دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Apr 2020)
 • pISSN: 1735-7497 eISSN: 2008-2746
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن اندودانتیست های ایران
  مدیر مسئول: دکتر سعید عسگری
  سردبیر: دکتر محمدجعفر اقبال
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 3 (Summer 2022)
 • pISSN: 1735-3998 eISSN: 1735-4005
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حبیب الله پیروی
  سردبیر: دکتر شهرام یزدانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 1 (Dec 2022)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال