به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه منابع طبیعی

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Nature and Spatial Sciences 2783-1604 Winter and Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی زمستان 1395 دانشگاه شهرکرد
نشریه پژوهش های میوه کاری 2538-4376 بهار و تابستان 1398 دانشگاه ارومیه
پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1396 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 2423-611X پاییز و زمستان 1400 دانشگاه زابل
مجله تغذیه گیاهان باغی 2645-4076 بهار و تابستان 1400 دانشگاه شاهد
نشریه راهبردهای توسعه روستایی 2383-2657 زمستان 1400 دانشگاه تربت حیدریه
فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 2676-7082 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نشریه علوم سبزی ها 2676-4814 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه ایلام
نشریه علوم و فناوری بذر ایران 2322-2646 زمستان 1400 انجمن علمی بذر ایران
نشریه علوم و فناوری پسته 2538-3094 بهار و تابستان 1400 دانشگاه ولی عصر رفسنجان
نشریه علوم و فنون منابع طبیعی بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال