مقالات رزومه «محمد ابراهیمی»

فهرست مطالب این نویسنده: 10 عنوان
 • profile
  محمد ابراهیمی
  دانشیار زمین شناسی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 1
  دکتر نرگس شیردشت زاده
  پژوهشگر پترولوژی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال