گذشته پنج‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸، شماره 3589، 16 صفحه
3
سیاست
اعظم خانم همان «پدر طالقانی» بود / گفت و گو با خانواده اعظم طالقانی در چهلمین روز درگذشت او
علی شاملو
روزنه
6
سیاست
9
علم
پوریا ناظمی
12
جامعه
کفش های بی شماره بچه های همت آباد / روایت چند لحظه کوتاه از ذوق کودکانی بی شناسنامه برای کفش نو
معصومه اصغری
سپهر سلیمی
16
روزنامه فردا
طراح: توسو بورکویچ
عمادالدین باقی
مجید سعیدی
مریم رحمانیان