گذشته شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹، شماره 3674، 4 صفحه
1
صفحه اول
دکتر احمد غلامی
گزارش
نیمی از زندانیان سیاسی و امنیتی آزاد می شوند / 10 هزار نفر از زندانیان مشمول عفو اخیر قرار گرفتند
2
سیاست
جهش تولید باید تغییر محسوس در زندگی مردم ایجاد کند / مقام معظم رهبری سال 1399 را سال «جهش تولید» نام گذاری کردند
روحانی بدون توقف / رئیس جمهور سال جدید را بدون تعطیلی آغاز کرد
ماجرای فرار از زندان 1 و 2 / نقشه فرار از زندان الیگودرز شکست خورد اما 22 زندانی پارسیلون همچنان متواری اند
3
جامعه
ایتالیا در چنگ کرونا / گزارش اختصاصی «شرق» از شرایط کشوری که بیشترین قربانیان کرونا را ثبت کرده است
لیلا انصاری
محمد باقرزاده