گذشته شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹، شماره 22538، 12 صفحه
1
صفحه اول
امارات خود را به یک هدف مشروع برای مقاومت تبدیل کرد / در پی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی
5
گزارش روز
واکاوی فتنه تحریف به عنوان ابزاری برای دشمنان داخلی و خارجی (2)
هدیه آقاپور
6
پاورقی
نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران (49)
ده گفتار از رهبر معظم انقلاب در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم (ع) (45)