فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ز)

۱۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
زئونوزها (بیماری های مشترک) 1735-8116 پاییز 1392 دکتر فریدون امینی
زائر 1561-2511 اسفند 1396- فروردین و اردیبهشت 1397 موسسه فرهنگی قدس (آستان قدس رضوی)
زبان شناسی 0259-9082 اسفند 1391 مرکز نشر دانشگاهی
زراعت و دام بهمن و اسفند 1394 مهندس نوید نخعی
زمانه 1394 کانون اندیشه جوان
زمزم معارف خرداد و تیر 1391 مجتمع آموزش عالی فقه
زنان امروز تیر و مرداد 1397 شهلا شرکت
زنده رود 1023-6023 تابستان 1398 حسام الدین نبوی نژاد
زیبازی تابستان 1398 سهیل چهره ای
زیباشناخت 1735-4579 بهار 1392 معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
زیتون 1024-2260 آبان 1392 وزارت جهاد کشاورزی
زیره کرمان زمستان 1392 سیدصمصام الدین قوامی
زیست فن 2285-5725 تا اردیبهشت 1390 دکتر هومن کاغذیان
زیست فناوری میکروبی 2008-5591 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
|
 • ماهنامه اندیشه, تاریخ و فرهنگ
  صاحب امتیاز: کانون اندیشه جوان
  مدیر مسئول: علیرضا نادعلی
  سردبیر: مهدی جمالی فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130-131 (1394)
 • دوماهنامه فرهنگی اجتماعی
  صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی فقه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام سیدحسن عابدیان
  سردبیر: شورای سردبیران
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (خرداد و تیر 1391)
 • pISSN: 1023-6023
  فصلنامه فرهنگ, ادب و تاریخ
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حسام الدین نبوی نژاد
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 68 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-4579
  فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  سردبیر: دکتر سجاد سلیمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (بهار 1392)
 • pISSN: 1024-2260
  ماهنامه علمی, تخصصی, کشاورزی
  صاحب امتیاز: وزارت جهاد کشاورزی
  سردبیر: دکتر سیدجواد حسینی کوهی خیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 232 (آبان 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال