به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Archaeological Studies 2251-743X 2021 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Iranian Heritage Studies 2588-6344 Autumn-Winter 2018 دانشگاه شهید بهشتی
Persica Antiqua 2783-2295 Winter-Spring 2022 گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
Journal of Sistan and Baluchistan Studies Jun 2021 دانشگاه زابل
International Journal of the Society of Iranian Archaeologists 2423-3412 Summer-Autumn2017 انجمن باستان شناسی ایران
نشریه اسناد بهارستان 2345-2358 بهار و تابستان 1397 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
نشریه ایران ورجاوند پاییز و زمستان 1400 دکتر شاهین آریامنش
فصلنامه باستان پژوهی زمستان 1388 جهاد دانشگاهی
نشریه باستان شناسی 2645-4629 زمستان 1398 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه باستان شناسی ایران 2251-9548 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نشریه بررسی های نوین تاریخی 0069-8002 پاییز و زمستان 1400 دکتر علی محمد طرفداری
فصلنامه پژوهش در تاریخ 2322-1224 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
پژوهش نامه تاریخ 1735-8221 زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی 2383-1278 پاییز و زمستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه تاریخ اسلام 9726-2251 بهار 1400 انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام
نشریه پژوهش های ایران شناختی پاییز و زمستان 1388 مرکز نشر دانشگاهی
نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران 2345-5225 زمستان 1400 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه پژوهش های تاریخی بهار تا زمستان1379 ابوالفضل نبیی
فصلنامه پژوهش های تاریخی 2008-6253 بهار 1401 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام 2345-2099 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
 • pISSN: 2783-2295
  دوفصلنامه باستان شناسی
  صاحب امتیاز: گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
  مدیر مسئول: دکتر شاهین آریامنش
  سردبیر: دکتر رضا مهرآفرین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Winter-Spring 2022)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال