به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زیست شناسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Acta Cell Biologica دانشگاه پیام نور
Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology 2676-4873 Summer-Autumn 2023 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Iranian journal of animal biosystematics 1735-434X Summer-Autumn 2023 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Animal Diversity 2676-685X Dec 2023 دانشگاه لرستان
Biomacromolecular Journal 7280-2423 Summer 2022 انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
Biotechnological Journal of Environmental Microbiology 2251-9122 Winter 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
Iranian Journal of Biotechnology 1728-3043 Spring 2024 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Journal of Cell and Molecular Research 2008-9147 Summer and Autumn 2023 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Epigenetics 2676-4350 Winter 2024 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Journal of Genetic Resources 2423-4257 Summer-Autumn 2023 دانشگاه مازندران
Iranian Journal of Ichthyology 2383-1561 Dec 2023 انجمن ماهی شناسی ایران
Journal of Medicinal Plants and By-products 2322-1399 Spring 2024 انجمن گیاهان دارویی ایران
Molecular Biology Research Communications 2322-181X Jun 2024 دانشگاه شیراز
Journal of Phycological Research 2588-6991 Jun 2023 دانشگاه شهید بهشتی
Iranian Journal of Plant Physiology 2155-8221 Autumn 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Progress in Biological Sciences 1016-1058 Summer-Autumn 2017 دانشگاه تهران
The Iranian Journal of Botany 1029-788X Spring and Summer 2024 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Journal of the Persian Gulf (Marine Science) 2008-7985 Winter 2018 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
نشریه آبزیان دریای خزر پاییز و زمستان 1401 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
فصلنامه اقیانوس شناسی 1562-1057 زمستان 1402 موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
|
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: دکتر سیما نصری
  سردبیر: دکتر محمدعلی ابراهیمی
 • pISSN: 2383-1561 eISSN: 2383-0964
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: یزدان کیوانی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا اسماعیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Dec 2023)
 • pISSN: 2008-7985
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فنون دریایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
  سردبیر: دکتر شهربانو عریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (Winter 2018)
 • pISSN: 1562-1057 eISSN: 2476-6755
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
  مدیر مسئول: دکتر بهروز ابطحی
  سردبیر: دکتر حمید علیزاده کتک لاهیجانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (زمستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال