فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ن)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نارنج بهار و تابستان 1396 افسون امینی
نافه 1680-6042 مرداد و شهریور 1393 دکتر ناهید توسلی
نامه اتاق بازرگانی 1024-3011 خرداد 1398 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
نامه ایران باستان 1735-3912 1393 مرکز نشر دانشگاهی
نامه ایران و اسلام زمستان 1391 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
نامه تاریخ پژوهان بهار 1390 انجمن تاریخ پژوهان
نامه شورا 0387-2383 بهمن و اسفند 1397 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
نامه مکانیک شریف 1561-9389 زمستان 1395 دانشگاه صنعتی شریف
نامه هویت شهریور 1398 موسسه مطالعات ملی
نبض اقتصاد مرداد 1398 مهندس محمدرضا جمشیدی
نجوای فرهنگ زمستان 1388
نجوم 1019-584X خرداد و تیر 1398 دکتر رضا منصوری
نخبگان پزشکی آبان 1391 دکتر نیما شریفیان
نخبگان علوم و مهندسی خرداد 1398 مهندس آذین موحدی
ندای اسلام تابستان و پاییز 1397 خدارحم لکزایی بهادری
ندای جراحی حکمت تیر 1385
ندای محیا 2383-286x بهمن 1395 دکتر فریدون علی پور نظری
نساجی امروز 1735-2177 تیر 1398 مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
نساجی کهن تیر 1398 مهندس بهنام قاسمی
نسیم بخارا پاییز و زمستان 1389 موسسه فرهنگی هنری بخارا
|
 • فصلنامه فرهنگی
  صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا امیرخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1391)
 • pISSN: 0387-2383
  ماهنامه فرهنگی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
  مدیر مسئول: عباس میرزاحسینی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 126-127 (بهمن و اسفند 1397)
 • pISSN: 1561-9389
  فصلنامه تخصصی - کاربردی مهندسی مکانیک
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر جواد اکبری
  سردبیر: محمدسجاد مرادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (زمستان 1395)
 • pISSN: 1019-584X
  ماهنامه عمومی, اختر شناسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر رضا منصوری
  سردبیر: کیارا عباس زاده اقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 273 (خرداد و تیر 1398)
 • pISSN: 2383-286x
  ماهنامه پژوهشی , دارویی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر فریدون علی پور نظری
  سردبیر: دکتر سیدعلی ضیایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 69 (بهمن 1395)
 • pISSN: 1735-2177
  ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
  سردبیر: مهندس سعید جلالی قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 197 (تیر 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال