به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب a ahmadi

نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
 • دکتر اکبر احمدی
  احمدی، اکبر
  استادیار عضو گروه اقتصاد کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • دکتر علی یار احمدی
  احمدی، علی یار
  دانشیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز
 • دکتر امین احمدی
  احمدی، امین
  استادیار دامپزشکی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه اردکان
 • اصغر احمدی
  احمدی، اصغر
 • اسماء احمدی
  احمدی، اسماء
 • مهندس علی احمدی
  احمدی، علی
  محقق غلات دیم
 • علی احمدی
  احمدی، علی
 • علی احمدی
  احمدی، علی
  دانشجوی دکتری مسئول کتابخانه، موزه و اسناد پژوهشکده حج و زیارت، قم. پژوهشکده حج و زیارت
 • دکتر علی احمدی
  احمدی، علی
  پژوهشگر پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • دکتر احمد احمدی
  احمدی، احمد
  استادیار استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بیرجند،بیرجند،ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
 • علی احمدی
  احمدی، علی
  مربی معماری، موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی
 • ابوالفضل احمدی
  احمدی، ابوالفضل
 • دکتر علی احمدی
  احمدی، علی
  دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • دکتر احمد احمدی
  احمدی، احمد
  استادیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • علیرضا احمدی
  احمدی، علیرضا
 • دکتر آیدا احمدی
  احمدی، آیدا
  استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
 • دکتر افشین احمدی
  احمدی، افشین
  دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور
 • دکتر احمد احمدی
  احمدی، احمد
 • عبدالجواد احمدی
  احمدی، عبدالجواد
 • علیرضا احمدی
  احمدی، علیرضا
  دانش آموخته ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان
 • دکتر علی اکبر احمدی
  احمدی، علی اکبر
  دانشجوی دکتری علوم، دانشگاه ارومیه
 • علی احمدی
  احمدی، علی
  مسئول شعبه بانک
 • ابوبکر احمدی
  احمدی، ابوبکر
  دانشجوی دکتری فقه شافعی دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
 • عاطفه احمدی
  احمدی، عاطفه
  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • علیرضا احمدی
  احمدی، علیرضا
 • آنیتا احمدی
  احمدی، آنیتا
 • دکتر عباسعلی احمدی
  احمدی، عباسعلی
  دانشیار باستان شناسی، دانشگاه شهرکرد
 • امینه احمدی
  احمدی، امینه
  معاون اجرایی دانشگاه
 • احمدضیاء احمدی
  احمدی، احمدضیاء
  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • علی احمدی
  احمدی، علی
  دانشجوی دکتری گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر امیر احمدی
  احمدی، امیر
  پژوهشگر منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • احمد احمدی
  احمدی، احمد
  دانش آموخته ارشد گروه کامپیوتر، دانشگاه جامع امام حسین ع
 • دکتر اکرم احمدی
  احمدی، اکرم
 • دکتر علیرضا احمدی
  احمدی، علیرضا
  معاون
 • علیرضا احمدی
  احمدی، علیرضا
  استاد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • علی اصغر احمدی
  احمدی، علی اصغر
  دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • علی احمدی
  احمدی، علی
 • مهندس علیرضا احمدی
  احمدی، علیرضا
  استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
 • علی احمدی
  احمدی، علی
  استادیار دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی
 • دکتر امیرناصر احمدی
  احمدی، امیرناصر
 • عباس احمدی
  احمدی، عباس
  استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی قم
 • علی اصغر احمدی
  احمدی، علی اصغر
  دبیر
 • مهندس امین احمدی
  احمدی، امین
 • امنه احمدی
  احمدی، امنه
 • علی احمدی
  احمدی، علی
 • عباس احمدی
  احمدی، عباس
 • امیر احمدی
  احمدی، امیر
  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه بوعلی سینا
 • دکتر علی احمدی
  احمدی، علی
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال