به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف H)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Health and Development Journal 2783-2821 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Iranian Journal of Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
Health Education and Health Promotion 2588-5715 Winter 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Health in Emergencies and Disasters Quarterly 2345-4210 Summer 2022 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Journal of Health Literacy 2476-4827 Summer 2022 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
Journal of Health Management and Informatics 2322-1097 Jan 2022 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
International Journal of Health Policy and Management 2322-5939 May 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Journal of Health Policy and Sustainable Health 2322-4533 Spring 2015 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Health Promotion Perspectives 2228-6497 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Iranian Journal of Health Psychology 2588-4204 Summer and Autumn 2018 دانشگاه پیام نور
Journal of Health Reports and Technology 4382-2383 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Iranian Journal of Health Sciences 2322-553X Summer 2022 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Journal of Health Sciences and Surveillance System 2345-2218 Jul 2022 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Health Sciences and Technology 2588-4212 Apr 2018 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Journal of Health Scope 2251-8959 Aug 2022 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Health Technology Assessment in Action 2645-3835 Apr 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of health, Safety and environment 2345-3206 Autumn 2020 دکتر احمد جنیدی جعفری
Health, Spirituality and Medical Ethics 2322-4304 jan 2022 دانشگاه علوم پزشکی قم
Journal of Heat and Mass Transfer Research 2345-508X Summer-Autumn 2019 دانشگاه سمنان
International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research 2008-2207 Jul 2022 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • eISSN: 2476-4827
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد واحدیان شاهرودی
  سردبیر: دکتر نوشین پیمان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (پیاپی 26، Summer 2022)
 • eISSN: 2228-6497
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حمید الله وردی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Mar 2020)
 • pISSN: 2322-553X eISSN: 2322-4797
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر احمدعلی عنایتی
  سردبیر: دکتر مریم خزایی پول
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Summer 2022)
 • pISSN: 2322-4304 eISSN: 2383-3610
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی قم
  مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
  سردبیر: دکتر سید حسن عادلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (jan 2022)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال