فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف ج)

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جام یزد جامعه اسلامی مهندسین یزد
جامع سه شنبه 3 خرداد 1384 دانشگاه جامع علمی، کاربردی
جدید خرداد 1395 محمدرضا زائری
جستجو اول آبان 1390 محسن سیدعباسی
|
 • دوهفته نامه
  صاحب امتیاز: جامعه اسلامی مهندسین یزد
  مدیر مسئول: محمدحسین صداقت
 • دوهفته نامه فرهنگی, اجتماعی, جدول و سرگرمی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محسن سیدعباسی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 375 (اول آبان 1390)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال