به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه حسابداری

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance 2588-6142 Spring 2022 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Advanced Research in Accounting and Auditing 2476-7379 2017 دکتر محمود بانی
International Journal of Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Autumn 2022 انجمن مهندسی مالی ایران
International Journal of Management, Accounting and Economics 2383-2126 Jan 2020 دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
مجله بررسی های حسابداری 2538-2888 تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 بهار 1401 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی 2645-4408 بهار 1401 مهرداد فتحی
فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری 2251-8509 بهار 1401 دانشگاه الزهرا
فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی 2008-7691 پاییز 1400 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 2383-0379 بهار 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه پژوهش های حسابرسی حرفه ای 2783-1574 پاییز 1400 جامعه ی حسابداران رسمی ایران
نشریه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری 2783-3550 زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری 2676-6310 بهار 1401 موسسه غیرتجاری آسو سیستم آرمون
مجله پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی 2345-3125 پاییز و زمستان 1400 مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
مجله پیشرفت های حسابداری 2008-9988 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه شیراز
فصلنامه پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی 2251-8428 بهار 1401 انجمن حسابداری ایران
نشریه تحلیل بازار سرمایه زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت 2645-4572 تابستان 1401 سعید شیپوریان
نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری 2476-7166 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه خوارزمی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال