به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۸۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Geotechnical Geology 1735-8566 Winter and Spring 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Journal of Research and Rural Planning ?2783-2791 Winter 2022 دانشگاه فردوسی مشهد
Sustainable Earth Review Summer 2020 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Sustainable Rural Development 2538-3876 Autumn 2020 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
International Journal of Tourism، Culture and Spirituality 2588-6134 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علم و فرهنگ
فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 زمستان 1400 دانشگاه گلستان
نشریه آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1401 دانشگاه تهران
نشریه آمایش سیاسی فضا 2645-5145 بهار 1401 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه آمایش محیط 2008-613X بهار 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) 2588-3860 بهار 1401 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی 2322-2131 زمستان 1400 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی 2322-4118 زمستان 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 2228-7485 زمستان 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا 1605-9689 زمستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 2322-309X زمستان 1400 دانشگاه مازندران
فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک 1735-4331 Winter 2023 انجمن ژئوپلیتیک ایران
نشریه پژوهش گردشگری 2538-628X بهار 1399 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه پژوهش های اقلیم شناسی 2228-5040 زمستان 1400 پژوهشکده اقلیم شناسی
|
  • فصلنامه
    صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
    مدیر مسئول: دکتر جمیله توکلی نیا
    سردبیر: دکتر کاظم نصرتی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (Summer 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال