به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اکولوژی

۱۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Caspian Journal of Environmental Sciences 1753-3033 Spring 2024 دانشگاه گیلان
ECOPERSIA 2322-2700 Winter 2024 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Emergy, Life Cycle and System Analysis in Agriculture 2821-0468 Winter-Spring 2022 دانشگاه زابل
Journal of Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Spring 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Research on Crop Ecophysiology 2345- 4105 Winter 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مجله اکو هیدرولوژی 2423-6098 زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه اکوبیولوژی تالاب 2322-214x زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نشریه بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجله بوم شناسی کاربردی 2476 - 3128 پاییز 1402 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 بهار 1403 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان 3462-2476 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه گنبد کاووس
نشریه خشک بوم 2008-790x پاییز و زمستان 1402 دانشگاه یزد
نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار 2476-4310 بهار 1403 دانشگاه تبریز
نشریه مدیریت اکوسیستم های طبیعی 2821-0182 پاییز 1401 دانشگاه اردکان
مجله کشاورزی بوم شناختی 2251-6824 1398 انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
|
 • pISSN: 2322-2700 eISSN: 2538-2152
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر صابر خدابنده
  سردبیر: دکتر سید حمیدرضا صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2024)
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)
 • pISSN: 2476 - 3128 eISSN: 2476 - 3217
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری
  سردبیر: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (پاییز 1402)
 • pISSN: 2251-6824
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
  مدیر مسئول: دکتر هومان لیاقتی
  سردبیر: دکتر اسکندر زند
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (1398)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال