به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۷۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Agricultural Management and Development 2159-5852 Mar 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Agricultural Marketing and Commercialization Journal 2676-640X Winter and Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Journal of Agricultural Science and Technology 1680-7073 May 2020 دانشگاه تربیت مدرس
International Journal of Agricultural Science Research and Technology in Extension and Education Systems 2251-7588 Jun 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
Agrotechniques in Industrial Crops 2783-2945 Autumn 2022 دانشگاه رازی کرمانشاه
applied food biotechnology 2345-5357 Autumn 2022 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Azarian Journal of Agriculture 2383-4420 Jun 2021 دکتر علی اصغر علیلو
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Caspian Journal of Environmental Sciences 1753-3033 Autumn 2022 دانشگاه گیلان
Crop Breeding Journal 2008-868x Winter-Spring 2021 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
Journal of Crop Production in Harsh Environments دانشگاه بیرجند
Journal Of Crop Protection 2251-9041 Dec 2022 دانشگاه تربیت مدرس
Desert 2008-0875 Winter-Spring 2019 دانشگاه تهران
ECOPERSIA 2322-2700 Autumn 2022 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Environmental Resources Research 2345-430X Winter-Spring 2022 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Journal of Ethno-Pharmaceutical Products 2383-3017 Summer-Autumn 2021 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
Iranian Journal of Fisheries Sciences 1562-2916 May 2020 موسسه تحقیقات شیلات ایران
Journal of Food and Bioprocess Engineering 2676-3494 Summer-Autumn 2022 دانشگاه تهران
Galen Medical journal 2228-5423 2022 دانشگاه علوم پزشکی فسا
Global Journal of Animal Scientific Research 2345-4377 Spring 2022 دکتر سید موسی حسینی
|
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (پیاپی 33، Autumn 2022)
 • pISSN: 2008-868x eISSN: 2423-4605
  سالنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Winter-Spring 2021)
 • pISSN: 2251-9041 eISSN: 2251-905X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر طالبی
  سردبیر: دکتر سعید محرمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 4 (Dec 2022)
 • pISSN: 2008-0875
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا زهتابیان
  سردبیر: دکتر سید کاظم علوی پناه
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و چهارم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2322-2700 eISSN: 2538-2152
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر صابر خدابنده
  سردبیر: دکتر سید حمیدرضا صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Autumn 2022)
 • pISSN: 2345-430X eISSN: 2345-4318
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter-Spring 2022)
 • pISSN: 1562-2916
  دوماهنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات شیلات ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمود بهمنی
  سردبیر: دکتر تورج ولی نسب
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 3 (May 2020)
 • pISSN: 2228-5423
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی فسا
  مدیر مسئول: دکتر احسان بهرامعلی
  سردبیر: دکتر مجتبی فرجام
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (2022)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال