به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مکانیک

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Mar 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Advances in Solid and Fluid Mechanics Winter 2019 دانشگاه حکیم سبزواری
Journal of Aerospace Science and Technology 1735-2134 Summer and Autumn 2017 انجمن هوافضای ایران
Journal of Applied and Computational Mechanics 2383-4536 Summer 2022 دانشگاه شهید چمران اهواز
Journal Of Applied Fluid Mechanics 1735-3572 Jul-Aug 2022 انجمن فیزیک ایران
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering 2228-7922 Winter-Spring 2022 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Journal of Computational Applied Mechanics 2423-6713 Dec 2021 دانشگاه تهران
Computations and Simulations in Mechanical Science Summer and Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی
Energy Equipment and Systems 2383-1111 Winter 2022 دانشگاه تهران
Majlesi Journal of Mechatronic Systems 2322-1089 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Ianian Journal of Mechanical Engineering Transactions 1605-9727 Mar 2021 انجمن مهندسان مکانیک ایران
Mechanics of Advanced Composite Structures 2423-4826 Summer-Autumn 2021 دانشگاه سمنان
Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2717-0314 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Renewable Energy Research and Applications 2676-7430 Summer-Autumn 2021 دانشگاه صنعتی شاهرود
International Journal of Robotics 2008-7144 Spring 2019 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering 2228-6187 2015 دانشگاه شیراز
Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2783-4441 Feb 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
Journal of Solid Mechanics 2008-3505 Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Journal of Stress Analysis 2588-2597 Spring-Summer 2021 دانشگاه بوعلی سینا
|
 • pISSN: 2383-1111 eISSN: 2345-251X
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا حائری یزدی
  سردبیر: دکتر فرشاد کوثری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2022)
 • pISSN: 2008-7144
  سالنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ هنرور
  سردبیر: دکتر علی غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-3505 eISSN: 2008-7683
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدمهدی نجفی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شرعیات
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 2 (Spring 2022)
 • pISSN: 2588-2597 eISSN: 2588-3054
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسین مجذوبی
  سردبیر: دکتر امیرحسین محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Spring-Summer 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال