به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه برق

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Algorithms and Computation 2476-2784 Dec 2021 دانشگاه تهران
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering 2588-2910 Winter and Spring 2019 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining 2322-5211 Winter 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering 2345-4652 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Journal of Communication Engineering 2322-4088 Summer-Autumn 2020 دانشگاه شاهد
Journal of Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 Autumn 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Computing and Security 2322-4460 Summer and Autumn 2021 دانشگاه اصفهان
Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations 2322-3952 Summer-Autumn 2022 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering 2383-3890 Jun 2022 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Electrical Engineering 2008-7799 Autumn 2021 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Journal of Electrical Systems and Signals 2015 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Energy Management and Technology 2588-3372 Summer 2022 انجمن انرژی ایران
International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization 2645-3517 Winter 2022 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal Information and Communication Technology Research 2251-6107 Winter 2022 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
International Journal of Information Security 2008-2045 Jan 2022 انجمن رمز ایران
Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345-377X Mar 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Energy Management 2322-3073 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Multimedia Processing 2251-6255 Mar 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Journal of Operation and Automation in Power Engineering 2322-4576 Autumn 2022 دانشگاه محقق اردبیلی
Iranian Journal of Power Engineering 2538-3353 Fall-Winter 2016 دانشگاه بیرجند
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال