به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۸۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Economic Studies 2322-1402 Winter and Spring 2019 دانشگاه شیراز
International Economics Studies 2008-9643 Summer and Autumn 2016 دانشگاه اصفهان
Iranian Economic Review 1026-6542 Winter 2022 دانشگاه تهران
Journal of International Marketing Modeling 2717-381X Winter-Spring 2021 دانشگاه مازندران
Journal of Money & Economy 1735-1057 Fall 2021 پژوهشکده پولی و بانکی
International Journal of New Political Economy 2717-1485 Winter - Spring 2022 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Petroleum Business Review 2645-4726 Autumn 2018 دانشگاه صنعت نفت
نشریه آموزه های اقتصاد اسلامی بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
فصلنامه اقتصاد اسلامی 1735-3262 زمستان 1400 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نشریه اقتصاد با ثبات و توسعه پایدار 2783-1426 بهار 1400 دانشگاه سیستان و بلوچستان
دوماهنامه اقتصاد پنهان 2008-6210 پاییز و زمستان 1391 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نشریه اقتصاد پولی، مالی 2251-8452 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 2251-6263 بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
نشریه اقتصاد دفاع 2538-2454 تابستان 1400 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
نشریه اقتصاد شهری 2588-4867 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
نشریه اقتصاد مالی 2538-3833 بهار 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه اقتصاد محاسباتی زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 2538-4791 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه اقتصاد مقداری 2008-5850 بهار 1401 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله اقتصاد منابع طبیعی 2345-301x زمستان 1394 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 1026-6542
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم مهدوی
  سردبیر: دکتر حسین عباسی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 66 (Winter 2022)
 • pISSN: 1735-3262
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر سید عباس موسویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (زمستان 1400)
 • pISSN: 2538-2454
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر سید شمس الدین حسینی
  سردبیر: دکتر محمدرضا فرزین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2538-3833 eISSN: 2538-3841
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر نعمت فلیحی
  سردبیر: دکتر جمشید پژویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (بهار 1401)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال