به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادیان و عرفان

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Contemporary Islamic Studies 2645-3290 Winter-Spring 2022 دانشگاه تهران
Journal of Peace Studies of Religions 2717-4247 Spring-Summer 2021 دکتر طاهر امینی گلستانی
Religious Inquiries 2322-4894 Summer-Autumn 2021 دانشگاه ادیان و مذاهب
نشریه ادیان و عرفان 2228-5563 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه تهران
مجله انوار معرفت 2251-8398 بهار و تابستان 1400 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه پژوهش های ادیانی 2345-3230 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه ادیان و مذاهب
پژوهشنامه ادیان 2008-0476 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پژوهشنامه عرفان پاییز و زمستان 1400 انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
پژوهشنامه مذاهب اسلامی 2423-4044 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه ادیان و مذاهب
نشریه تحقیقات اسلامی 7402-1023 تابستان 1387 مهندس سید مصطفی میرسلیم
فصلنامه شیعه شناسی 1735-4722 پاییز 1400 موسسه شیعه شناسی
نشریه صلح پژوهی اسلامی تابستان 1400 جمعیت ندای صلح
فصلنامه عرفان اسلامی 2008-0514 بهار 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
فصلنامه عصر آدینه پاییز و زمستان 1400 دکتر سید مسعود پورسیدآقایی
نشریه عقل و دین 2588-381X پاییز و زمستان 1399 دکتر احمد بهشتی
فصلنامه مشرق موعود 2423-7663 زمستان 1400 موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
مجله مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی 2676-5195 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2252-0678 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مذاهب اسلامی
نشریه مطالعات رسانه و امت پاییز و زمستان 1394 دانشگاه مذاهب اسلامی
نشریه مطالعات عرفانی 2008-6555 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه کاشان
|
 • pISSN: 2322-4894 eISSN: 2538-6271
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محسن جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (Summer-Autumn 2021)
 • pISSN: 1735-4722
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی
  مدیر مسئول: محمود تقی زاده داوری
  سردبیر: دکتر سید محمدباقر حجتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75 (پاییز 1400)
 • pISSN: 2008-0514
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور
  سردبیر: دکتر عبدالرضا مظاهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (بهار 1401)
 • pISSN: 2588-381X eISSN: 2588-431X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دکتر احمد بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محسن ایزدی
  سردبیر: دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23 (پاییز و زمستان 1399)
 • pISSN: 2423-7663
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید مسعود پورسیدآقایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (زمستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال