به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Academic Journal of Surgery 2423-3218 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Acta Medica Iranica 0044-6025 2022 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Addiction & Health 2008-4633 Winter 2022 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Advanced Biomedical Research 2277-9175 May 2022 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies 2423-5903 Dec 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Advanced Periodontology and Implant Dentistry 2008-7748 Dec 2017 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advanced Pharmaceutical Bulletin 2228-5881 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Advances in Environmental Health Research 2345-3990 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 2676-6264 May-Jun 2022 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 2322-2220 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Advances in Pharmacology and Therapeutics Journal Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Air Pollution and Health 2476-3071 Spring 2022 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 1735-1502 Apr 2022 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Analytical Research in Clinical Medicine 2345-4970 Winter 2022 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Anatomical Sciences Journal 1728-6158 Summer-Autumn 2021 انجمن علوم تشریح ایران
Anesthesiology and Pain Medicine 2228-7523 Apr 2022 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
Annals of Bariatric Surgery 2717-3887 Winter and Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Annals of Military and Health Sciences Research 2383-1979 Mar 2022 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Apadana Journal of clinical Research 2251-810X 2013 دکتر نادر صاکی
|
 • pISSN: 2423-3218
  دوفصلنامه جراحی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 0044-6025 eISSN: 1735-9694
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمد جوادیان
  سردبیر: دکتر احمدرضا دهپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال شصتم شماره 5 (پیاپی 342، 2022)
 • pISSN: 2008-4633 eISSN: 2008-8469
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر قدرت الله رجبی زاده
  سردبیر: دکتر حسن ضیاء الدینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 1 (Winter 2022)
 • pISSN: 2228-5881
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر حسین بابایی
  سردبیر: دکتر هادی ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Feb 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال