به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی شیمی، نفت و پلیمر

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Environmental Technology 2476-6674 Winter 2022 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X Jun 2022 دانشگاه تهران
Iranian journal of chemical engineering 1735-5397 Summer 2021 انجمن مهندسی شیمی ایران
Gas Processing Journal 2322-3251 Autumn 2019 دانشگاه اصفهان
Journal of Gas Technology 2588-5596 Spring-Summer 2021 انجمن مهندسی گاز ایران
Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell 2383-160X Winter 2022 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology 2345-2412 Autumn 2019 دانشگاه صنعت نفت
Journal of Particle Science and Technology 2423-4087 Autumn 2021 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Petroleum Science and Technology 2251-659X Summer 2021 پژوهشگاه صنعت نفت
Iranian polymer journal 1026-1265 2012 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Polyolefins Journal 2322-2212 Winter-Spring 2022 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Progress in Color, Colorants and Coatings 2008-2134 Autumn 2022 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
Journal of Textiles and Polymers 2322-5203 Autumn 2021 انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
فصلنامه بسپارش 2252-0449 زمستان 1400 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مجله پژوهش نفت 2345-2900 بهمن و اسفند 1400 پژوهشگاه صنعت نفت
نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر 2588-5316 زمستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
مجله پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 زمستان 1400 انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
نشریه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز زمستان 1400 دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
مجله ژئومکانیک نفت 2538-4651 پاییز 1398 انجمن ژئومکانیک نفت ایران
|
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدرضا طلایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2383-160X eISSN: 2383-1618
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی الیاسی
  سردبیر: دکتر حسین غریبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter 2022)
 • pISSN: 2423-4087 eISSN: 2423-4079
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید حیدر محمودی نجفی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا صمیمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Autumn 2021)
 • pISSN: 2322-2212 eISSN: 2345-6868
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی نکومنش حقیقی
  سردبیر: دکتر عباس رضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter-Spring 2022)
 • pISSN: 2322-5203 eISSN: 2423-3390
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
  مدیر مسئول: علی اصغر اصغریان جدی
  سردبیر: دکتر مسعود لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Autumn 2021)
 • pISSN: 2345-2900 eISSN: 2383-4528
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر محمدرضا احسانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 121 (بهمن و اسفند 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال