فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف خ)

۱۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
خاطرات سیاسی پاییز 1397 احمد حکیمی پور
خانه بخت اسفند 1395 ندا عابد
خانه خوبان مرداد 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
خانواده سبز هرمز شجاعی مهر
خبر یزدا 1735-5648 1389 عذرا ذبیحی
خبرنامه انجمن ریاضی ایران تابستان 1397 انجمن ریاضی ایران
خبرنامه انجمن ویروس شناسی ایران زمستان 1380
خط خطی اردیبهشت 1395 کیارش زندی
خواندنی 1735-0433 خرداد و تیر 1398 ویدا صارمی نوری
خوشه شهریور 1392 نعمت الله زمانیان
|
 • ماهنامه ویژه همسران
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمد دولتخواه
  سردبیر: محسن سیمایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 124 (مرداد 1398)
 • دوهفته نامه فرهنگی, اجتماعی, ورزشی
  صاحب امتیاز: هرمز شجاعی مهر
  مدیر مسئول: دکتر احمد اسماعیل تبار
 • pISSN: 1735-5648
  دوماهنامه
  صاحب امتیاز: عذرا ذبیحی
  مدیر مسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: نصرالله سرمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1389)
 • pISSN: 1735-0433
  ماهنامه اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, پژوهشی, خبری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ویدا صارمی نوری
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (خرداد و تیر 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال