فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف د)

۱۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
داروگ مهر 1397 شرکت انتشارات فنی ایران
داستان شیراز زمستان 1397 مجید خادم
دانش یوگا خرداد و تیر 1398 سیدعبدالحمید موحدی نائینی
دانشمند 1011-3495 تیر 1398 موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
دنیای اسب زمستان 1397 مهندس سهیل یوسف نیا
دنیای بازی اسفند 1390 بابک نمازیان
دنیای تجارت مرداد و شهریور 1391 دنیای تجارت و گردشگری آریان
دنیای زنان 2568-1735 خرداد و تیر 1398 دکتر اصغر نعمتی
دنیای شنا - ورزشهای آبی 1735-1804 خرداد 1398
دنیای فردا خرداد 1382 محمد امام قلی
دنیای کاراته شهریور 1388 سیدداوود محمدی شیخ شبانی
دهیاریها فروردین و اردیبهشت 1398 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
دوست خردسالان اردیبهشت 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دوست نوجوانان فروردین 1397 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
دوست کودکان اردیبهشت 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دیار لرستان بهمن دیناروند
|
 • ماهنامه اطلاعات و آموزش حفاظت از محیط زیست
  صاحب امتیاز: شرکت انتشارات فنی ایران
  مدیر مسئول: آرش قلمی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (مهر 1397)
 • دوهفته نامه خبری, تحلیلی, اقتصادی, فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: دنیای تجارت و گردشگری آریان
  مدیر مسئول: ابراهیم افراشته فر
  سردبیر: دومان سهند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (مرداد و شهریور 1391)
 • pISSN: 2568-1735
  ماهنامه اطلاع رسانی, تحلیلی, آموزشی, فرهنگی, هنری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر اصغر نعمتی
  سردبیر: مریم کاظمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 157 (خرداد و تیر 1398)
 • هفته نامه فرهنگی, اقتصادی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد امام قلی
  سردبیر: علی محمدی گل گلاب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (خرداد 1382)
 • ماهنامه خردسالان
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علی کمساری
  سردبیر: عبدالله حسن زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 585 (اردیبهشت 1397)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علی کمساری
  سردبیر: عبدالله حسن زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 636 (اردیبهشت 1397)
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بهمن دیناروند
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال