فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف ه)

۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
هتل آبان و آذر 1384 علیرضا بیژنی اول
هفت الست زینت السادات تهرانی
هفت روز کشاورزان چهارشنبه پانزدهم دی 1389 مهندس داوود رویتوند غیاثوند
هماوندی 2383-3319 زمستان 1393 دکتر علی حیدری
همدلی ولی الله شجاع پوریان
هنر آشپزی 1735-5036 آذر 1396 شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
هنر قنادی مهر 1395 شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
هنرمند 25 فروردین 1393 شرکت جهان سبز
هنرهای رزمی 2903-1563 شهریور و مهر 1385 روبن شاهوردیان
|
 • هفته نامه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علیرضا بیژنی اول
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (آبان و آذر 1384)
 • هفته نامه اجتماعی ، اقتصادی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: زینت السادات تهرانی
  سردبیر: سیدحسن تهرانی
 • pISSN: 2383-3319
  فصلنامه سیاست اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر علی حیدری
  سردبیر: امیر لعلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1393)
 • هفته نامه اجتماعی, سیاسی, فرهنگی, اقتصادی
  صاحب امتیاز: ولی الله شجاع پوریان
  مدیر مسئول: فریبا خاوش
 • pISSN: 1735-5036
  ماهنامه آشپزی و شیرینی پزی
  صاحب امتیاز: شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
  مدیر مسئول: محمدولی مفیدی
  سردبیر: رزینا شمس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 158 (آذر 1396)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
  مدیر مسئول: محمدولی مفیدی
  سردبیر: رزیتا شمس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 144 (مهر 1395)
 • هفته نامه سینما, تئاتر, ادبیات, موسیقی و هنر های تجسمی
  صاحب امتیاز: شرکت جهان سبز
  مدیر مسئول: مهدیه احمدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 160 (25 فروردین 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال