فهرست مطالب

نشریه قرآن و طب
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 30، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 24
|
 • لیلا رضاخانی*، مظفر خزایی، نرگس شکربیگی صفحات 1-8
  هدف

  امروزه جهت ترمیم و پزشکی بازساختی بسیاری از ارگان ها، از بافت های سلول زدایی شده ی حیوانات یا جسد استفاده می شود. از مسایل مهم در کاربرد این بافت ها، مشروعیت پیوند آنها به انسان می باشد. این موضوع از عناوین ثانویه و موضوعات مستحدثه است که می تواند بر بسیاری از فعالیت های نوظهور در مهندسی بافت موثر واقع گردد. پیرامون حکم شرعی استفاده از بافت های سلول زدایی شده برخی از حیوانات (خواه حلال گوشت و یا حرام گوشت) و بایدها و نبایدهای فقهی آن اثر مستقلی انجام نشده و اثر حاضر درصدد است تا از نظر نصوص دینی و منابع فقهی، اسلامی این مسیله را مورد مداقه قرار دهد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و مرور مقالات و کتب معتبر علمی و اسلامی صورت پذیرفته است تا بتوان دیدگاه های فقهی و شرعی معتبر در خصوص بافت های سلول زدایی شده از منابع حیوانی و جسد انسانی در ترمیم بافت استخراج و جمع بندی نمود.

  یافته ها

  یافته ها حاصل از این اثر نشان می دهد که در جواز استفاده و بکارگیری بافت های سلول زدایی شده؛ منع شرعی وجود ندارد و از آنجایی که ادله و قواعدی مانند؛ اضطرار، لاحرج، اباحه و برایت وهمچنین ادله عقلی کافی بر استفاده از این نوع بافت ها جهت تسریع در بهبود بیماری های قلبی-عروقی، پوستی، ارتوپدی و... می تواند راهگشای محققان، پژوهشگران و فعالان حوزه درمان باشد.

  نتیجه گیری

    در درمان و مراحل وابسته به آن؛ چنانچه دارو و یا روش حلال وجود نداشته باشد و یا شیوه حلال اثربخشی لازم را نداشته باشد؛ به منظور جلوگیری از هرگونه ضرر غیر قابل جبران؛ می توان درمان به حرام را جایگزین حلال نمود. بافت های سلول زدایی شده چنان چه حتی از حیوانات حرام گوشت باشند زیر به دلیل اضطرار در قواعدی که در متن به آنان اشاره شد می تواند در درمان مورد استفاده قرار گیرد و از نظر شرعی استعمال آن بلامانع است.

  کلیدواژگان: بافت های سلول زدایی شده، مهندسی بافت، فقه پزشکی، نصوص شرعی
 • محسن حسن وندی*، مهدی اکبرنژاد، سهراب مروتی، اسحق رحیمیان بوگر صفحات 9-15
  هدف

  پیچیدگی و تظاهرات مختلف شخصیت خودشیفته باعث شد از سوی روان شناسان و روان کاوان تلاش هایی برای ساماندهی و دسته بندی آن ها صورت گیرد. نتیجه این تلاش ها در ابتدا تدوین تیپ های اصلی خودشیفتگی بود. این تلاشها به اینجا ختم نشد و از سوی برخی از محققان تیپ های دیگری برای این نوع اختلال مطرح شد که تحت عنوان تیپ های فرعی شناخته می شوند. از جمله این محققان بن بورستن است که چهار تیپ فرعی «وابسته، پارانویید، دستکاری کننده و فالیک» را مطرح کرده است. هدف این پژوهش بررسی این نوع تیپ شناسی با تکیه بر آموزه های اسلامی بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با نگرش به آموزه های قرآنی و حدیثی تیپ های چهارگانه بن بورستن را مورد مطالعه و تحلیل قرار داده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که تیپ شناسی بورستن که در پژوهش های مربوطه کمتر بدان پرداخته شده است، گسترده بوده و و ویژگی های سایر انواع اختلالات شخصیت را در بر می گیرد و همچنین با برخی اوصاف شخصیت ها در قرآن کریم و روایات تطابق دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، شخصت خودشیفته، تیپ ها و ویژگی های آن ها را می توان از آموزه های قرآنی و حدیثی احصاء نموده و در مطالعات روان شناسی اسلامی مورد استفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: بن بورستن، تیپ شناسی، شخصیت خودشیفته، قرآن، حدیث
 • مریم سلگی* صفحات 16-24

  یکی از بنیادی ترین مسایل در تاریخ بشر حضور دین و میزان تاثیر گذاری آن بر جنبه های مختلف زندگی بشر بوده است . اینکه معنای زندگی چیست؟ چگونه انسان به معنای حقیقی زندگی اش دست می یابد؟آیا دین ، زندگی امروزه مردم را معنادار می کند یا خیر؟ و آیا با مرگ زندگی انسان پایان می یابد ؟و هزاران چرا و سوال دیگر که با لحظاتی تامل به ذهن انسان هجوم می آورند. نخست باید بدانیم مقصود از «زندگی» در این مقاله فرآیندی آگاهانه و مختارانه است که با مرگ به پایان می رسد. در پرداختن به زندگی ما نمی توانیم صرفا به سطوح ابتدایی و لایه های اولیه زندگی اکتفا کرده و در «زندگی هر روزی » تکراری و معطوف به برآوردن غرایز متوقف شویم .طلب معنا مستلزم نوعی فراتر رفتن از این مرحله است . گرچه در عصر حاضر با پیشرفت علوم و تکنولوژی، بشر از امکانات مادی و رفاهی فراوانی برخوردار است لکن به لحاظ روحی و روانی بیش از گذشته مضطرب ، افسرده و تنها به نظر می رسد . در این نوشتار به دنبال بیان معنای دین ، معنای معنا و مفهوم سبک زندگی به بیان تاث[1]یر نقش دین در معنادار کردن زندگی و تبیین این مهم خواهیم پرداخت. دین از جهت محتوا می توانید معانی ای زبه زندگی ببخشید که نقش موثری در سلامت روان و سلامت معنوی افراد دارد.  روش غالب در  این پژوهش، روش تحلیلی منطقی است. در این روش از تحلیل از ابزار-های تحلیل مفهومی، تحلیل گزاره ای و تحلیل سیستمی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، دین، معنای زندگی، سلامت، معناداری
 • اردشیر تاج بخش، حسن میرمحمدصادقی، محسن گل کار، مصطفی آلام* صفحات 25-28
  هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر گوش دادن به قرآن بر درد بعد از عمل در بیماران کاندید جراحی ارتوگناتیک انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بر روی بیماران با طبقه بندی وضعیت فیزیکی یک (ASA I)  که تحت جراحی ارتوگناتیک قرار گرفتند انجام شده است. پس از انجام بیهوشی عمومی متخصص بیهوشی با کمک جدول اعداد تصادفی یکی از فایل های صوتی قرآن (گروهQ) یا صدای سفید (گروهW) را برای بیمار انتخاب کرد. پس از ورود بیمار به ریکاوری علایم حیاتی اندازه گیری می شد و میزان درد بیمار توسط شاخص بصری  آنالوگ درد سنجیده شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 40 بیمار به صورت تصادفی در دو گروه قرآن (Q) و صدای سفید (W) تقسیم شدند. میانگین درد در گروه W  بیشتر بود، به علاوه دو گروه از لحاظ آماری اختلاف معنی داری داشتند.

  نتیجه گیری

  شنیدن آوای قرآن در هنگام بی هوشی می تواند باعث کاهش درد گزارش شده در بیماران درمان شده با جراحی ارتوگناتیک پس از عمل گردد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی : بیهوشی، جراحی ارتوگناتیک، شاخص آنالوگ درد
 • زینب رضازاده، محمدحسن صانعی پور*، علیرضا موفق، ناصر مومنی صفحات 29-42
  هدف

  یافتن ابعاد سلامت و درمان روح در دعا، ازجمله ویژگی های برجسته دعا و عملکرد آن است. از جمله منابع قابل توجه برای پژوهشگران، نیایش های درج شده در زیارت های ماثور است. پژوهش در این دعاها، به ویژه در حوزه طب روحانی انسان، از اهمیت بالایی برخوردار است.

  مواد و روش ها

  در میان زیارت ها، زیارت بسیار معتبر «امین الله» که از امام سجاد (ع) به دست ما رسیده است، دارای نکاتی عمیق است. پژوهشگر بر اساس الگوی طب روحانی، به بیان فیزیولوژی (ویژگی های روح سالم انسان) در این زیارت، می پردازد.

  یافته ها

  با توجه به قسمت دعایی این زیارت، ویژگی های روح سالم انسان را در شش ویژگی : آرامش، آسودگی و خاطر جمعی، خشنودی و رضایت، صبر و شکیبایی، شکر و سپاسگزاری، دشوق دیدار و وصال یار؛ و زاد و توشه برداری را در ارتباط او با خودش، در سه ویژگی : دلبستگی به خدا، یادآوری نعمت های الهی و سرگرمی ومشغول شدن به غیر دنیا، در ارتباط او با خدا و چهار ویژگی : دوستدار خوبان و نیکان، پیرو سیره خوبان و نیکان، خوشنامی، نیک سرشتی و دوست داشتنی؛ و پرهیز از خوی بدان و بدسرشتان را در ارتباط با دیگران دارا می باشد، بیان داشته است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر مبنای منابع کتابخانه ای فراهم آمده و تلاش دارد، به استخراج موضوع بپردازد.

  نتیجه گیری

  نویسنده با بازخوانی قسمت دعایی زیارت امین الله براساس الگوی طب روحانی، به شاخصه های سیزده گانه ی فیزیولوژیک روح سالم انسان، دست یافته است.

  کلیدواژگان: طب، روحانی، طب روحانی، فیزیولوژی، زیارت امین الله
 • ابوبکر جعفرنژاد*، سمانه بهزادی فرد صفحات 43-51
  هدف

   از وظایف زندگی هر جامعه، حفظ بهداشت روانی آن می باشد."روان" واژه ای فارسی است که بعنوان نفس یا روح در قرآن از آن نام برده میشود. همانند جسم، روح نیز بیماری و سلامتی خاص خود را دارد. لذا دین مبین اسلام دستورالعمل هایی وضع نموده تا با رعایت این اصول، بتوان بهداشت روانی را تامین کرد.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر به روش مروری انجام شد. روند جستجو بصورت کتابخانه ای در آیات قران و کتب دینی و  الکترونیکی با کلید واژه های: بهداشت روان، سلامت روح، بهداشت جسم، سلامت معنوی، دین و سلامت، انسان مومن، در منابع فارسی و کلیدواژه های Mental health، health spiritual، physical health، spiritual، religion and health، Faith human؛ در منابع لاتین در پایگاه های اطلاعاتی SID،Google scholar، Iranmedex، Magiran صورت گرفت.

  یافته ها

   دین اسلام در تعالیم خود، به رعایت سلامت بهداشت روح تاکید زیادی داشته و بر این اساس دستورات زیادی را جهت نیل به این اهداف ارایه نموده است. افراد با توکل به خدا همچنین برخورداری از  ایمان قوی، میتوانند تعادلی میان تقابلات بیرونی و درونی برقرار کنند تا به مقصود خود که همان خوشبختی و قرب خدا است نایل آیند.

  نتیجه گیری

   انسان مومن، از شیء دیگری از قبیل فقر، تنگدستی، بیماری، مرگ نمی هراسد؛ برای مسایل دنیوی و رنجش های زودگذر پریشان حال نمیشود. مومن واقعی، خشمش در راستای خشم خداست؛ هیچ اندوهی بر وی چیره نمیگردد زیرا یقین دارد که هیچ مصیبت به او نمیرسد مگر آنچه از جانب پروردگار برایش مقدر شده است.

  کلیدواژگان: بهداشت روان، سلامت روح، قرآن، انسان مومن، ایمان
 • سید مهدی موسوی درچه، حسین حاجی پور* صفحات 52-63

  انسان معاصر از اختلالات روانی رنج می برد و گرچه روان شناسان و سایر پژوهشگران به ارایه راه حل هایی از جمله استفاده از باورهای دینی جهت درمان پرداخته اند، اما با توجه به آیات قرآن، نقش باور به صفات خدا در تقویت شخصیت سالم و بهداشت روان، یکی از راهکارهای مناسب جهت درمان است. به همین جهت پژوهش حاضر با روش تحلیل مضمون از آیات قرآن به دنبال آن بوده ضمن تبیین ارتباط صفات خدا با شخصیت سالم و بهداشت روان، بر اساس تفسیر قرآنی صفات خدا با تکیه بر تفسیر المیزان به الگویی از باور منطقی و خداشناسی صحیح دست یابد که متضمن سلامت انسانی و بهداشت روانی باشد. نتایج به دست آمده آن است که فهم ذات خدا غیرممکن و کشف صفات خدا به اندازه ظرفیت امکان پذیر است و لذا در الگوی مورد نظر، خدا، رب و مدبری است که به واسطه رحمتش، ربوبیتش در همه صفات گسترده شده و دسته بندی صفات خدا بر محور ربوبیت باعث رسیدن به باور منطقی به خدا می گردد. آن سوی دیگر الگو، ساختار وجودی شخصیت سالم است که در پرتو اتصال صحیح به صفات خدا با مولفه هایی چون هدف مداری و معنابخشی، ایمان و انگیزه، تمرکز و آرامش، توکل و امید، عزت نفس و یکپارچگی نفس، مسیولیت پذیری، دوری از گناه و در مجموع بهداشت روان همراه است و به  تجلی صفات خدا و تقرب به حق تعالی منتج می شود.

  کلیدواژگان: الگوی قرآنی، باور به صفات خدا، شخصیت سالم، بهداشت روانی، تفسیر المیزان
 • حجت عبادی منش، سید علیرضا گلشنی* صفحات 64-72
  هدف

  نسخه رساله «حل معما در آداب حدوث مرض وبا» به زبان فارسی، تالیف شخصی ناشناس معروف به حکیم حق نظر از پزشکان سنتی دوره قاجار (1175 تا 1304 شمسی) است. این نسخه چاپ خطی منحصر به فرد که در کتابخانه آستان قدس رضوی با شماره ثبت 4410 موجود می باشد، و با کتابت عبدالرحیم شیرازی در بیست و دوم جمادی الاول سال 1284 قمری به پایان رسیده است. این رساله طبی توجه به تاثیر اجرام آسمانی و کواکب در احتمال شیوع بیماری است که برای اثبات آن از آیات قرآنی و نهج البلاغه استفاده کرده و به توجیه احتمالی علت شیوع بیماری وبا در دوره قاجار می پردازد، که می تواند به عنوان اثری قرآن پژوهانه و رویکردی دینی و اعتقادی در مقابله با بیماری وبا دانست.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به شیوه ی تحلیلی-توصیفی و با روش کتابخانه ای-اسنادی انجام شده است؛ بعد از جمع آوری اطلاعات کافی در مورد نسخه رساله «حل معما در آداب حدوث مرض وبا» جهت رسیدن به اهداف پژوهش، اطلاعات جمع آوری شده با رویکرد قرآنی-روایی تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  استفاده از اشعار شعرای نامی ایرانی چون فردوسی، سعدی و مولوی نیز از نکات جالب این رساله طبی است که نشان دهنده ذوق ادبی نگارنده گمنام این رساله طبی دارد، که در دیگر آثار کمتر به رویکرد فرهنگ قرآنی و ادبی به پزشکی پرداخته شده است.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش ابتدا به بررسی نگارنده احتمالی این رساله طبی در دوره قاجار پرداخته و سپس به تصحیح علمی و ادبی نسخه رساله «حل معما در آداب حدوث مرض وبا» می پردازیم.

  کلیدواژگان: رساله حل معما، وبا، قرآن کریم، اشعار فارسی، تاریخ پزشکی، قاجار، ایران
 • علی یوسف زاده، سیداحمد میریان*، حمید محمدقاسمی صفحات 73-82

  پژوهش حاضر تلاش نموده تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به کتاب ارزشمند قرآن، روش های رفتاری اصلاح جامعه را از مضامین این کتاب استخراج نماید. از آن جا که هر جامعه ای کم و بیش با مفاسد مختلفی مواجه بوده و از آن رنج می‏برد، اصلاحات یک نیاز اساسی و بنیادین و همیشگی است و هیچ فرد و جامعه‏ای از آن بی‏نیاز نیست. در این میان لازم است به منابعی مراجعه شود که مورد پذیرش افراد جامعه بوده و آن را قابل استناد می دانند. قرآن کریم به عنوان منبعی الهی و عاری از هر گونه خطا، مورد اطمینان مسلمانان می باشد. از این رو بررسی این کتاب می تواند در اصلاح جامعه راهگشا بوده باشد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که روش های رفتاری به کار گرفته شده در قرآن شامل روش هایی نظیر: امر به معروف و نهی از منکر، پرهیز از همراهی با مفسدین، ایجاد محیطی سالم، محبت، وجود مصلح، گفتار نرم و دلسوزانه، برخورد عملی، تنبیه، تغافل، موعظه، ارایه الگو، طرح پرسش، طرد عوامل فساد می باشد.

  کلیدواژگان: قرآن، اصلاح، جامعه، روش های رفتاری
 • عبدالمهدی شریف نژاد*، کوروش آسمند، حسن احمدی، علیرضا شریف نژاد صفحات 83-89

  قرآن بر تربیت نیز تاکید فراوان دارد و از منظر تربیتی می‏توان گفت قرآن برای پرورش افراد بشر فرود آمده است؛ زیرا همه آیات قرآن دارای پیام تربیتی هستند و آیه‏ای در قرآن وجود ندارد که ناظر به تربیت انسان نباشد. آیات احکام، آیات مربوط به مبدا و معاد، خانواده و اجتماع، قصه و سرگذشت امت‏های پیشین، همه دارای جنبه تربیتی هستند و به بعدی از ابعاد تربیت اشاره دارند. در راستای مبانی تعلیم و و تربیت در منابع اسلامی می بایست به مقوله شناخت انسان توجه داشت زیرا در قرآن کریم با شناخت ساختار وجودی او از طریق تحلیل مفاهیمی نظیر نفس، روح، فطرت، قلب ممکن است. همچنین قصه گویی، روش انذار و تبشیر، اسوه پردازی، وعظ، تمثیل ، مجادله و گفت‏وگو، شیوه‏هایی هستند که در قرآن کریم جهت تعلیم و تربیت به کار رفته ‏اند.

  کلیدواژگان: تعلیم و تربیت، قرآن کریم، روایات، مبانی
 • مرتضی ملکی*، محبوبه حجتی، سیده سمیه موسوی صفحات 90-96

  هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش معنویت مبتنی بر آموزه های اسلامی بر نگرش و التزام عملی به نماز در نوجوانان شهر اصفهان بود. با توجه به هدف، روش پژوهش از نوع آزمایشی و نیمه تجربی بود. در پژوهش حاضر، ابتدا  از بین نوجوانان شهر اصفهان، تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 15 نفر)، به صورت تصادفی قرار گرفتند. از هر دو گروه با استفاده از  پرسشنامه نگرش و التزام عملی به نماز، پیش آزمون گرفته  شد. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش معنویت درمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی قرار گرفتند. پس از اجرای مرحله آموزشی، مجددا با استفاده از پرسشنامه های پژوهش، از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. سپس فرضیه های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و توسط نرم افزار spss-26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشانگر این موضوع بود که آموزش معنویت مبتنی بر آموزه های اسلامی درنگرش و التزام عملی به نماز، دارای اثر معنادار می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش معنویت مبتنی برآموزه های اسلامی، نگرش و التزام عملی به نماز، نوجوانان
 • بهروز فدائی راد، محمد ناصحی*، حسین خوشدل مفرد صفحات 97-108

  ارزیابی موضوع تاریخمندی در مورد روایات، که با هدف یافتن نحوه صحیح کاربرد روایات با توجه به تاثیر شرایط تاریخی بر صدورشان، صورت می پذیرد؛ در روایات طبی، به جهت ارتباط مستقیم با سلامتی افراد کاربرد ملموس تری می یابد. وقتی وابستگی یک روایت طبی به شرایط تاریخی صدورش تایید شود، کاربرد آن وابسته به تحلیل درست این شرایط خواهد بود و لازمه تحلیل درست، استفاده از الگویی روشمند است. بنابراین در این پژوهش موضوع تاریخمندی روایات طبی، بر اساس الگوی شناسایی روایات تاریخمند با فرایند تفکیک وجوه تاریخمندی، شناسایی قراین در هر وجه و مشخص ساختن شدت تاثیر قراین، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با وجود قطعی بودن تاثیر شرایط تاریخی بر صدور و تفسیر روایات طبی، در خصوص میزان و شدت این تاثیر، قطعیت از پیش مشخصی وجود ندارد اما این میزان را در هر روایت، می توان به شکل کیفی تعیین کرد و آن را در طیفی از موثر تا بی تاثیر دسته بندی کرد. بر این اساس روایاتی که در آن ها قراین موثر زمانی، مکانی و خطابی قابل شناسایی است، تاریخمند و روایاتی که در آن ها چنین قراینی قابل شناسایی نیست غیر تاریخمند محسوب می شوند. این قراین خود به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. قراین مستقیم در الفاظ حدیث مشاهده می شوند، و قراین غیر مستقیم در مفهوم گسترده حدیث مشاهده می شوند.

  کلیدواژگان: تاریخمندی، تاریخمندی روایات، تاریخمندی روایات طبی، روایات طبی
 • آزاده خرمیان، شهربانو مهینی*، احمد صادقیان صفحات 109-117
  هدف

  رضایتمندی زوجی از مهم ترین مولفه های ثبات و پایداری خانواده است. از زمان شکل گیری زندگی اجتماعی و گرایش افراد به سمت تشکیل اجتماعات تا عصر حاضر خواستار برقراری رابطه با یکدیگر بوده اند اساسی ترین و رایج ترین این اشکال ارتباطی بین دو جنس مخالف زن و مرد ، در قالب ازدواج است. در این تحقیق به عوامل درونی موثر بر روابط زوجین در آیات و روایات پرداخته شده است.

  روش

  در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی با رویکرد اسنادی  بهره گرفته شده است.

  یافته ها

  مشخص شد در آیات و روایات به فطرت انسان و ژنتیک و وراثت و بینش ها و گرایش های زوجین که باعث ساخته شدن شخصیت زوجین می شود اشاره شده است.

  نتیجه گیری

  عوامل فطرت، ژنتیک باعث ساختار شخصیت انسان می شوند و شخصیت هم رفتار و افکار افراد است بنابراین بینش ها و گرایش های و رفتارهای زوجین شخصیت زوجین را می سازند.

  کلیدواژگان: روابط زوجین، آیات و روایات، عوامل درونی
 • صباح محمدی، فرج الله براتی*، سید حسام الدین حسینی صفحات 118-124

  یکی از عناصر مهم و اساسی در دین مقدس اسلام، موضوع وقف در جامعه می باشد که نهادینه سازی و گسترش فرهنگ آن در جامعه موجب بسترسازی و رشد ارزش های معنوی و الهی می گردد و همچنین موجب کاهش فقر اجتماعی و افزایش سطح نسبی رفاه در جامعه اسلامی می گردد. با عنایت به گستردگی مقوله وقف و سلسله شرایطی که در این موضوع مطرح است، همچون؛ شرایط واقف، شرایط اموال موقوفه، شخصیت حقوقی واقف و... یکی از شرایطی که موجب صحت وقف می گردد اهلیت داشتن واقف است از آنجا که صحیح بودن وقف از الزامات این مسیله می باشد بدین خاطر این پژوهش به مسیله اهلیت در وقف از منظر قرآن و فقه امامیه و قانون مدنی ایران می پردازد و شخصیت حقوقی و فقهی واقف را از جهت اهلیت داشتن مورد بررسی قرار می دهد. روش انجام پژوهش توصیفی و روش گردآوری اطلاعات و داده ها به صورت کتابخانه ای است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که قوانین حقوقی در کشور برگرفته از قواعد فقهی فقهای امامیه بوده و تضادی با هم در این مسیله ندارند. از دیدگاه فقه های امامیه و قوانین حقوقی، واقف باید اهلیتی را که در معاملات لازم است دارا و واجد آن باشد و نیز نسبت به آنچه قصد دارد وقف نماید مالکیت و اهلیت داشته باشد تا صیغه وقف به صورت صحیح منعقد گردد.

  کلیدواژگان: اهلیت، ایران، واقف، فقه امامیه، قانون مدنی، قرآن
 • محمد اسماعیل زاده، حمدالله منظری توکلی*، میترا کامیابی، امان الله سلطانی صفحات 125-133

  پژوهش حاضر با هدف رابطه سازه های شخصیتی براساس رویکرد نیو با رشد اخلاقی با توجه به نقش میانجیگرانه  نظم جویی هیجان در دانشجویان آشنا به آموزه های قرآن کریم در دانشگاه فرهنگیان کرمان انجام شد. روش پژوهش همبستگی است. جامعه اماری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان در سال تحصیلی 02-1401 بودند. نمونه 350نفری بصورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه شخصیتی نیو (NEO-SF)، پرسشنامه تنظیم هیجانی گارنفسکی و مقیاس رشداخلاقی لطف آبادی بودند. تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS-19  و AMOS انجام گرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد مدل اصلاح شده با حذف مسیرهای ضعیف؛ برازش مطلوبی دارد. همچنین بررسی نقش میانجی گرانه نیز نشان داد ابعاد تنظیم هیجان میانجی گر معنی داری بین ویژگیهای شخصیتی و رشداخلاقی هستند. براساس یافته های پژوهش می توان گفت آموزش ابعاد نظم جویی هیجان در بهبود رشداخلاقی موثر خواهد بود

  کلیدواژگان: سازه های شخصیتی، رشد اخلاقی، نظم جویی هیجان
 • حسین شیشه بر، محمد حسین جعفری*، سعید دریایی صفحات 134-142
  هدف

  دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی برای هدایت انسان ها، تمام نکاتی که برای سعادت  وپیشرفت زندگی بشر ضروری هست؛ در خود جای داده است . گردشگری که از آن تحت عنوان اقتصاد نامریی  نام برده می شود یکی از مبانی کسب درآمد کشورها می باشدو  در قرآن وروایات به طور صریح مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین  تاثیر  قران بر سلامت انسان امری غیر قابل انکار و مورد توجه پزشکان و علما بوده است.واژه گردشگری در بیشتر آیات قرآن  ازآن تحت عنوان« سیر» یاد شده است.
  مواد و

  روش

  در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد اسناد از متون اسلامی فقهی بهره گرفته شده است.

  یافته ها

  تحریم های اقتصادی در کشور ایران از طرف سایر کشور ها  وعدم توجه به اقتصادهای جایگزین نفت موجب آسیب به بدنه اقتصادی کشور شده ومنجر به تفکر برای راه های جایگزین برای حل مشکلات اقتصادی و پیشرفت  گردیده است.

  نتیجه گیری

  توجه به آیات قرآنی و احادیث در عرصه گردشگری  یقینا می تواند منجر به پیشرفت وتوسعه کشور گردیده و مشکلات پیش آمده را از سر راه بردارد. این پژوهش با دیدگاه کاربردی به بررسی گردشگری درآیات پرداخته و در پایان به جمع بندی کامل جهت هدف گردشگری می پردازد.

  کلیدواژگان: گردشگری، جهان اسلام، سفر، قرآن کریم، سلامت
 • احمدرضا ورناصری، مریم امرایی، راحله کریمیان، سیف الله اندایش*، سیدعابدین آهنگری حسینی صفحات 143-156

  Purpose: Content analysis of the Quran and its impact on increasing the level of reading and improving spiritual health in the society
  Methodology: The current research was applied and used the Systematic Review method. In this study, to extract verses related to reading and books and the effects of reading books from the perspective of the Holy Quran by combining keywords such as (books and book reading, books and the Qur'an, reading and the Qur'an, the importance and effects of book reading and the place of books and book reading) in Normagz, Mogiran, Silivika, Alamnet and SID databases were examined.
  Findings: “By the pen and what they write.” (Surat Qalam, verse 1) By studying and increasing his knowledge, man not only guarantees his life in this world but the hereafter, and also increases his spiritual health. according to the verse “It is only those of His learned servants who fear God. Indeed, God is Mighty, Forgiving; (Surat Fatir, verse 28) In fact, by reading the book, man increases his thinking and awareness of divine power and truth, and it is spiritual health that makes him perfect, because anthropology and theism, which are considered aspects of spiritual health, evolve. “You did not know what the Book or faith is, but We made it a light by which We guide whomsoever We will of Our servants, and indeed you guide to a straight path. (Surat Shurawi, verse 52)، According to this verse, it is well visible in taking the foundations of the spiritual health of the society dependent on books and reading books. “Then We made the Book bequeathed to those whom We had chosen from among Our servants: but among them is unjust to himself, and among them is the thrifty, and among them is the one who precedes in good deeds, by God’s permission. This is a great credit to you. (Surat Fatir, verse 32). Based on this verse, we can use the book for personal, moral, social growth, and ultimately for the spiritual health of our lives. “Neither wet nor dry except in a clear Book. “And neither wet nor dry except in a clear Book; (Surat An'am, verse 52)، This is the power of the book, which can clarify the truth and include all the necessary data to promote reading and then human development in all dimensions, which is the achievement of the spiritual health of the society
  Conclusion: By reflecting on the verses of the Holy Quran, we will realize that there is a direct relationship between increasing the reading culture and the spiritual health of the society. Relying on the basics of spiritual health, human beings improve their health in society from various aspects by continuously using books and reading books.

  کلیدواژگان: خواندن، کتابخوانی، قرآن کریم، قرآن و طب، سلامت معنوی
 • حسن طایفه پارچلو، سمانه رحمتی فر*، شهرام زرنشان صفحات 157-171
  هدف

  هدف پژوهش، مفهوم شناسی شهروند جهانی در مسیر حرکت به سوی حقوق جهانی است. 

  مواد و روش ها

  روش پژوهش مورد استفاده در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. 

  یافته ها

  جهانی شدن، پدیده ای طبیعی است که به طور جدی پس از جنگ جهانی دوم و به واسطه پیدایش و توسعه سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، استعمارزدایی و نقش آفرینی کشورهای تازه استقلال یافته، توسعه اقتصاد جهانی و ارتباطات و ظهور کنشگران جدید بین المللی همچون شرکت های فراملی و سازمان های غیردولتی شتاب گرفته است و البته توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مثابه زیرساخت سخت افزاری در این روند موثر است. این پدیده عرصه های متعددی از جمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست و حقوق شهروندی را تحت تاثیر قرار داده است. بحث شهروندی، بسته به قرار گرفتن در ابعاد اجتماعی، ادوار گوناگون تحولات تاریخی گوناگونی را سپری کرده است، به نحوی در هر کدام از این ادوار روابط عناصر شاکله آن متغییر و متفاوت بوده است. 

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می‎دهد که امروزه متاثر از جهانی شدن، مفهوم شهروندی نیز به موازات ظهور جامعه مدنی جهانی دچار تحول شده است. این روند زمینه شکل گیری شهروند جهانی را فراهم کرده است که از رهگذر آن اشخاص بدون در نظرگرفتن هویت شان به عنوان اتباع دولت های خاص، فراتر از قلمرو سیاسی اجتماعات ملی، ایفای نقش می کنند. براساس این ایده ترکیبی از نظام های پیشرفته، رشد بازارهای جهانی و حوزه عمل گسترده شرکتهای چندملیتی به طور پیوسته در حال فرسایش مرزهایی هستند که در گذشته عضویت اجتماعی را تعریف نموده اند، بطوری که مرزهای مادی و روانی که باعث اهمیت شهروندی در مدرنیته حقوقی شده بودند را کم رنگ ساخته است.

  کلیدواژگان: شهروند، جهانی شدن، شهروند جهانی، حقوق جهانی، یکسان سازی، هماهنگ سازی
 • یوسف قاسمی، افسانه صبحی*، قمر کیانی صفحات 167-176

  این پژوهش با هدف، نقش واسطه ای انگیزه دینی مذهبی  در رابطه بین موفقیت تحصیلی با آرزوهای تحصیلی در دانش آموزان (مورد مطالعه مقطع متوسطه شهر زنجان) انجام شد. روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر زنجان در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند، تعداد 400 نفر را روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای آرزوهای تحصیلی (حسنی و همکاران، 1393)، موفقیت تحصیلی (صالحی، 1392)، خودارزشمندی (شوارتز، 2004) و انگیزه تحصیلی (هارتر، 1981) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V23 و Amos-V8.8 استفاده گردید. همچنین به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد اثر مستقیم موفقیت تحصیلی بر انگیزه تحصیلی و آرزوهای تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم  شهر زنجان معنادار است (05/0>p). اثر مستقیم انگیزه تحصیلی بر آرزوهای تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر زنجان معنادار است (05/0>p). اثر غیرمستقیم موفقیت تحصیلی بر آرزوهای تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر زنجان از طریق انگیزه تحصیلی معنادار است (05/0>p). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که افزایش انگیزش تحصیلی و آرزوهای تحصیلی نقش مهمی در افزایش موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد.

  کلیدواژگان: آرزوهای تحصیلی، موفقیت تحصیلی، انگیزه دینی- مذهبی
 • فرحناز عسکریان سرداری، محمدحسین فلاح*، سعید وزیری، ابوالقاسم عاصی مذنب صفحات 177-188

  روان درمانی همیشه پیوندهای یکپارچه با اندیشه و سنت دینی داشته است؛ بنابراین توسعه رویکردهای مبتنی بر روان درمانی دینی اهمیت دارد. هدف پژوهش حاضر تدوین و اعتبار یابی بسته آموزشی درمانی پویش روانی با رویکرد اسلامی و همچنین بررسی اثر بخشی آن بر جهت گیری مذهبی دانش آموزان دختر بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت، تدوین بسته آموزشی و اعتبار یابی آن بود. روش پژوهش در مرحله اول (تهیه بسته آموزشی) و مرحله دوم (اعتبار یابی محتوایی) از روش دلفی بود؛ و در مرحله سوم (کار آزمایی بالینی) بود. روایی محتوایی درمان پویش های روانی اسلامی بر اساس نظرات متخصصین شاخص روایی محتوا (CVI) و همچنین ضریب نسبت روایی محتوا (CVR) مورد تایید قرار گرفت. نتایج کار آزمایی بالینی نیز نشان دهنده اثر بخشی درمان پویش های روانی اسلامی بر جهت گیری مذهبی دانش آموزان دختر بود. با توجه به یافته ها بسته آموزشی پویش های روانی اسلامی به لحاظ محتوایی از نظر متخصصان، دارای روایی محتوایی تشخیص داده شد و به لحاظ کاربردی نیز می تواند جهت گیری مذهبی درونی را که با سلامت روان مرتبط است، افزایش دهد

  کلیدواژگان: بسته آموزش پویش روانی با رویکرد اسلامی، اعتبار یابی، جهت گیری مذهبی
 • پریسا کریمی، مهناز عسکریان*، مهرناز آزادیکتا صفحات 200-207

  هدف پژوهش حاضر بررسی مقدماتی ساختار عاملی مقیاس اندازه گیری "سلامت روانی پرستاران و راهبردهای مقابله با آن در دوره کرونا" با استفاده از نظریه کلاسیک اندازه گیری بوده است. روش پژوهش با تکیه بر روش های روانسنجی (تحلیل عاملی) و ابزار مورد استفاده مقیاس محقق ساخته تغییرات روانی پرستاران و راهبردهای مقابله با آن در دوره کرونا (1401) بوده است. جامعه پرستاران بیمارستان های کرونایی شهر تهران و نمونه آماری 304 نفر پرستار بوده که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بررسی ساختار عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی و در بررسی اعتبار، ضریب آلفای کرونباخ بوده است که به میزان 78/0 حاصل شد. یافته ها نشان داد ساختار عاملی بدست آمده طی تحلیل اکتشافی از 3 عامل (راهبردهای مقابله ای و هیجان های مثبت، هیجان های منفی ناشی از محیط کار و هیجان های منفی فردی) تشکیل شده است. نتایج نشان داد این مقیاس در بین پرستاران بیمارستان های کرونایی شهر تهران دارای ساختار عاملی و اعتبار قابل قبولی است؛ از این رو، می توان این ابزار در سطح نمونه وسیع تر به منظور تایید ساختار عاملی کشف شده، مورد آزمون قرار داد تا در صورت تایید ساختار فعلی، از آن به عنوان ابزاری معتبر جهت ارزیابی تغییرات روانی پرستاران و راهبردهای مقابله با آن در دوره کرونا در بین پرستاران بیمارستان های کشور بکار برد.

  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، سلامت روانی، راهبردهای مقابله ای، پرستاران، مقیاس اندازه گیری
 • محمد مهدی عسکری الهی، احمد مرادخانی*، سید حسن عابدیان کلخوران صفحات 208-218

  پیشرفت های دانش پزشکی در روش های نوین باروری باعث شده تا دگرگونی های متفاوتی در فرآیند تولید مثل انسان پدیدار شود. به موازات توانایی بهره گیری از این روش ها در علوم تجربی مسایل پیچیده جدید دیگری نیز در رشته های علوم انسانی از جمله فقه و حقوق ایجاد شده است که ضرورت دارد تا متخصصان به آن ها بپردازند و راهکارهای متناسب با آن را ارایه دهند. یکی از این موارد لقاح مصنوعی جهت باروری و تولید نسل می باشد ؛ که در میان فقها در رابطه با حرمت یا جواز آن اختلاف نظر وجود دارد ؛ چرا که هر کدام ادله مخصوص به خود را دارند ، لذا این ضرورت پیش می آید که به بررسی این ادله بپردازیم . از این جهت که بررسی هر دو دیدگاه (موافقان و مخالفان) در یک مقاله نمی گنجد ؛ بنابراین پژوهشگر تنها به بررسی ادله قایلین به حرمت با توجه به آیات و روایات و با روش توصیفی- تحلیلی می پردازد . قایلین به حرمت برای اثبات ادعای خود به آیاتی همچون (مومنون/5الی7) و (نور/30و31) و نیز روایاتی استناد می نمایند که مخالفین این گروه نیز با طرح ادله و مویداتی به مقابله می پردازند .

  کلیدواژگان: اجاره رحم، لقاح مصنوعی، حرمت، جواز، لقاح ناهمگون
 • فاطمه داودی زاده جلگه، حامد شریعتی نیاسر*، نسیم عربی صفحات 219-225

  بحث از قاعده روح معنا در عرصه فهم قران و در اکثر موارد تفسیر عرفانی کاربرد دارد و بحثی مهم است. اما این نظریه را می توان در مباحث ادبی نیز پیگیری کرد. نظریه روح معنا در باب نحوه مواجهه با مفردات قران کاربرد دارد این نظریه در تاریخ اندیشه اسلامی در میان عرفا مقبول واقع شده است و در نگاه  جوادی آملی بر اساس زنجیره ای از مبانی مقبول افتاده و کاربست های متعددی دارد. شایع ترین نظریه ای که درباره مفردات متشابه قرآنی وجود دارد این است که این الفاظ ابتدا برای معانی محسوس وضع شده و بنابراین درباره آنها حقیقت است. آنچه در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد تاثیر نظریه روح معنا در برداشت های ادبی از قران است. مشاهده می شود که کاربست این نظریه در ادبیات نیز کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: روح معنا، برداشت های ادبی، قران، تسنیم
 • مهدی وحیدی مطلق، سید محمد موسوی بفروئی*، کمال صحرایی اردکانی، یاسر رضاپور میرصالح صفحات 226-240

  انگیزش به معنای تحریک و انرژی بخشی به فرد یا گروهی از افراد برای انجام کاری است و از منظر زبانی به این معناست که گوینده انواع محرک های گفتاری را به کارگیرد تا مخاطب را به ایجاد و یا تغییر رفتاری سوق دهد. سبک شناسی لایه ای از شاخه های نوین زبان شناسی، رویکردی است که با تحلیل اجزای مختلف زبانی و نحوه استفاده از آن ها، موجب فهمی دقیق و عمیق تر از متن می شود؛ ازاین رو در پژوهش حاضر، تحلیل عناصر انگیزشی موثر بر جهت دهی ذهنی و رفتار مخاطبان در سطوح و لایه های مختلف گفتار،  می تواند دارای  اهمیت و ضرورت باشد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای و با رویکرد سبک شناسی لایه ای، با مراجعه به خطبه بیست ونهم نهج البلاغه، درصدد استقرا و تحلیل عناصر انگیزشی است. یافته های پژوهش نشان می دهد در سطح آوایی بسامد بالای حروف جهر، سجع ها، در سطح نحوی، جملات کوتاه و بیشتر با افعال مضارع، در سطح بلاغی، تشبیهات و تضاد، متن را برخوردار از انگیزش نموده است.

  کلیدواژگان: خطبه، نهج البلاغه، انگیزشی، سبک شناسی لایه ای، آوائی، دستوری، بلاغی
|
 • Leila Rezakhani*, Mozafar Khazaei, Narges Shekarbeygi Pages 1-8
  Purpose

  Nowadays, decellularized tissues of animals or corpses are used for the repair and regenerative medicine of many organs. One of the important issues in the use of these tissues is the legitimacy of their connection to humans. This topic is derived from secondary topics and topics that can affect many emerging activities in tissue engineering. No independent work has been done on the Sharia ruling of using decellularized tissues of some animals (whether it is halal meat or forbidden meat) and its jurisprudential dos and don'ts.

  Materials and Methods

  This research was carried out with a descriptive-analytical method and by using library tools and review of valid scientific and Islamic articles and books in order to obtain valid jurisprudential and Shariah views regarding decellularized tissues from animal sources and Human corpse was extracted and summarized in tissue repair.

  Findings

  The findings of this work show that in the license to use decellularized tissues; There is no Sharia prohibition and since evidence and rules such as; Urgency, embarrassment, shame and innocence, as well as sufficient rational evidence for the use of these types of tissues to speed up the recovery of cardiovascular, skin, orthopedic, etc. diseases, can open the way for researchers, researchers and activists in the field of treatment.

  Conclusion

  in the treatment and related stages; If there is no medicine or halal method, or if the halal method does not have the necessary effectiveness; In order to avoid any irreparable loss; Haram treatment can be replaced with halal treatment. Decellularized tissues, even if they are from forbidden meat animals, can be used in treatment due to the urgency of the rules mentioned in the text, and from the point of view of Shari'ah, its use is unimpeded

  Keywords: Decellularized Tissues, Tissue Engineering, Medical Jurisprudence, Religious Texts
 • Mohsen Hassanvandi*, Mahdi Akbarnezhad, Sohrab Morovati, Isaac Rahimian Boogar Pages 9-15
  Purpose

  The complexity and various manifestations of the narcissist personality made efforts to organize and categorize them by psychologists and psychoanalysts.The result of these efforts was initially to formulate the main types of narcissism.These efforts did not end here and some researchers proposed other types for this type of disorder, which are known as subtypes. Among these researchers is Ben Bursten, who proposed four subtypes: dependent, paranoid, manipulative, and phallic.The purpose of this research was to investigate this type of typology based on Islamic teachings.

  Methods

  This research has studied and analyzed the four types of Ibn Burstan in a descriptive-analytical way and with an attitude towards Quranic and hadith teachings.

  Results

  The findings of the research showed that Bursten's typology, which has been less discussed in related researches, is extensive and includes the characteristics of other types of personality disorders, as well as with some characteristics of personalities in the Holy Quran and The narrations match.

  Conclusion

   According to the results of the research, the narcissistic personality, their types and characteristics can be calculated from Quranic and hadith teachings and used in Islamic psychology studies.

  Keywords: Ben Bursten, typology, narcissistic personality, Quran, Hadith
 • Maryam Solgi* Pages 16-24

  One of the most fundamental issues in human history has been the presence of religion and its impact on various aspects of human life. What is the meaning of life? How does man achieve the true meaning of his life? Does religion make life meaningful to people today or not? And does it end with the death of human life? And thousands of other reasons and questions that invade the human mind with moments of reflection. . We must first know that the meaning of "life" in this article is a conscious and voluntary process that ends with death. In dealing with life we ​​can not confine ourselves to the basic levels and the first layers of life and stop at the repetitive and instinctive "daily life". The search for meaning requires a kind of transcendence beyond this stage. Although in the present age, with the advancement of science and technology, human beings have many material and welfare facilities, but psychologically and psychologically, they seem more anxious, depressed and lonely than before. In this article, following the expression of the meaning of religion, the meaning of the meaning and the concept of lifestyle, we will express the effect of the role of religion in making life meaningful and explain this important point. In terms of content, religion can give meaningful meanings to life that play an effective role in people's mental health and spiritual health. The dominant method in this research is analytical-logical method. In this method of analysis, the tools of conceptual. analysis, propositional analysis and systems analysis have been used

  Keywords: Lifestyle, religion, meaning of life, health, meaningfulness
 • Ardeshir Tajbakhsh, Hassan Mir Mohammad Sadeghi, Mohsen Golkar, Mostafa Alam* Pages 25-28

  Porpose:

   The present study was conducted with the aim of investigating the effect of listening to the Quran on postoperative pain in orthognathic surgery candidates.

  Materials and methods

  This clinical trial study was conducted on patients with ASA I classification who underwent orthognathic surgery. After general anesthesia, the anesthesiologist selected one of the Quran audio files (Q group) or white noise (W group) for the patient with the help of a random number table. After the patient entered recovery, vital signs were measured and the pain level of the patient was measured by visual analog pain index.

  Findings

  In this study, 40 patients were randomly divided into two groups: Quran (Q) and white noise (W). The average pain in group W was higher, and the two groups had statistically significant differences.

  Conclusion

  Listening to the sound of the Quran during unconsciousness can reduce pain reported in patients treated with orthognathic surgery after surgery.

  Keywords: Analog pain scale, Anesthesia, Orthognathic surgery
 • Zeinab Rezazadeh, MohammdHasan Saneipur*, AliReza Movafaq, Nasser Momeni Pages 29-42

  Porpuse: 

  To find the dimensions of health and healing of the soul in prayer, including the salient features of prayer and its performance. Among the significant sources for researchers are the prayers included in the pilgrimages of Maathor. Research in these prayers, especially in the field of human spiritual medicine, is of great importance.

  Materials and methods

  Among the pilgrimages, the very authentic pilgrimage of "Aminullah" that has reached us from Imam Sajjad (a.s.) has deep points; Based on the model of spiritual medicine, the researcher explains the physiology (characteristics of a healthy human soul) in this pilgrimage.

  Findings

  According to the prayer part of this pilgrimage, the characteristics of a healthy human soul are identified in six characteristics: peace, ease and collective spirit, contentment and satisfaction, patience and patience, gratitude and gratitude, the desire to meet and connect with friends and family, and carrying luggage. His relationship with himself is in three characteristics: attachment to God, remembering divine blessings and entertainment and being busy with other things, and the health of the human soul in his relationship with God and four characteristics: loving the good and good, following the way of the good and good, good name, good nature and loveable; And he has stated that he avoids bad temper and bad temper in relation to others. This descriptive-analytical research is based on library sources and tries to extract the topic.

  Conclusion

  By rereading the prayer part of Amin Allah's pilgrimage based on the model of spiritual medicine, the author has achieved the thirteen physiological indicators of a healthy human soul.

  Keywords: Medicine, Spiritual, Spiritual Medicine, Physiology, Pilgrimage of AminAllah
 • Aboubakr Jafarnezhad*, Samaneh Behzadi Fard Pages 43-51

  Porpuse:

   Maintaining mental health is one of the tasks of every community life. “Spirit” It is a Persian word that is referred to as the soul in the Quran. Like the body, the soul also has its own disease and health. Therefore, Islam-based religion has set guidelines to ensure mental health by following these principles.

  Materials and methods

   The present study was a review. The process of searching the library in Quran verses and religious books and electronic sources with keywords” Mental health, health spiritual, physical health, spiritual, religion and health, Faithful human”; In Persian and Latin sources in databases; SID،Google scholar، Iranmedex، Magiran and was performed.

  Findings

   In its teachings, the Islamic religion has emphasized the importance of observing the health of the soul, and thus has given many instructions to attain these goals. People who trust in God can also strike a balance between external and internal oppositions in order to achieve their purpose, which is the happiness and closeness of God.

  Conclusion

   The believer is not afraid of any other object such as poverty, illness, death; for the mundane and the ephemeral suffering, there is no distraction. No sorrow overcomes him, for he is sure that no calamity will come to him except as prescribed for him by the Lord.

  Keywords: Mental Health, Spirit Health, Quran, Believers, Faith
 • Mahdi Mousavi Darcheh, Hossein Hajipour* Pages 52-63

  Contemporary man suffers from mental disorders and although psychologists and other researchers have offered solutions including the use of religious beliefs for treatment, but according to the verses of the Quran, the role of belief in the attributes of God in strengthening a healthy personality and mental health is one of the appropriate solutions. It is for treatment. For this reason, the present research has sought to achieve a model of logical belief and correct knowledge of God based on the Qur'anic interpretation of God's attributes by relying on Al-Mizan's interpretation, while explaining the relationship of God's attributes with healthy personality and mental health. Human health and mental health. The results obtained are that it is impossible to understand God's essence and it is possible to discover God's attributes according to the capacity, and therefore, in the model in question, God is a Lord and a manager, who through His mercy, His Lordship is spread in all attributes and the classification of God's attributes is based on the axis of Lordship. It leads to rational belief in God. On the other side of the pattern is the existential structure of a healthy personality, which is in the light of the correct connection to God's attributes with components such as goal orientation and meaningfulness, faith and motivation, concentration and calmness, trust and hope, self-esteem and self-integrity, responsibility, avoiding sin and in It is related to mental health and it leads to the manifestation of God's attributes and closeness to the Almighty.

  Keywords: Quranic Model, Belief in God's Attributes, Healthy Personality, Mental Health, Tafsir Al-Mizan
 • Hojjat Ebadimanesh, Seyyed Alireza Golshani* Pages 64-72
  Purpose

  The version of the treatise "Hal-e Moama dar Adab Hudus-e Maraz-e Vabba" in Persian language, is written by an unknown person known as Hakim Haq Nazar, one of the traditional physicians of the Qajar period (1789 to 1925 AD). This unique lithography copy is available in the Astan Quds Razavi library with the registration number 4410, and was completed by Abdul-Rahim Shirazi on the September 21, 1867 AD. This medical treatise is to pay attention to the effect of celestial objects and stars on the possibility of disease outbreak, which is proved by using Quranic verses and Nahj al-Balagha, and it deals with the possible justification of the outbreak of cholera in the Qajar period, which can be seen as a scholarly work of the Qur'an and a religious and religious approach in dealing with cholera.

  Methodology

  This research was done in an analytical-descriptive way and with a library-document method; After collecting enough information about the version of the treatise "Hal-e Moama dar Adab Hudus-e Maraz-e Vabba" to achieve the goals of the research, the collected information was analyzed with a Qur'anic-narrative approach.

  Findings

  The use of poems by famous Iranian poets such as Ferdowsi Tusi, Saadi Shirazi and Jalāl al-Dīn Muḥammad Rūmī is also one of the interesting points of this medical treatise, which shows the literary taste of the anonymous author of this medical treatise, in other works, the approach of Qur'anic and literary culture to medicine is less discussed.

  Conclusion

  In this research, we first investigate the possible author of this medical treatise in the Qajar period, and then we deal with the scientific and literary correction of the version of the treatise "Hal-e Moama dar Adab Hudus-e Maraz-e Vabba ".

  Keywords: Hal-e Moama, Ba, Holy Qur'an, medical history, Qajar, Iran
 • Ali Yousefzadeh, Seyed Ahmad Mirian*, Hamid Mohammad Ghasemi Pages 73-82

  The present research has tried to extract the behavioral methods of society reform from the themes of this book by using the analytical-descriptive method and by referring to the valuable book of the Qur'an. Since every society is more or less faced with various corruptions and suffers from them, reforms are a basic and fundamental and permanent need, and no person or society is without it. In the meantime, it is necessary to refer to the sources that are accepted by the people of the society and they consider it as reliable. The Holy Qur'an is trusted by Muslims as a divine source free from any errors. Therefore, the review of this book can be helpful in reforming the society. The results of the research show that the behavioral methods used in the Qur'an include methods such as: enjoining good and forbidding evil, avoiding association with corrupters, creating a healthy environment, love, the presence of reformers, soft and sympathetic speech, practical approach , punishment, neglect, preaching, presenting a model, asking questions, rejecting the agents of corruption.

  Keywords: Quran, Reform, Society, Behavioral Methods
 • Abdoulmehdi Sharifnejad*, Kourosh Asmand, Hasan Ahmadi, Alireza Sharifnejad Pages 83-89

  The Qur'an also places great emphasis on education, and from an educational point of view, it can be said that the Qur'an was sent down to educate human beings; Because all the verses of the Qur'an have educational messages and there is no verse in the Qur'an that does not refer to human education. The verses of decrees, verses related to origin and resurrection, family and community, stories and history of previous nations, all have an educational aspect and refer to the next aspects of education. In line with the basics of education and training in Islamic sources, attention should be paid to the category of human knowledge, because in the Holy Quran, it is possible to know his existential structure through the analysis of concepts such as soul, soul, nature, and heart. Also, storytelling, warning and tidings, parables, sermons, parables, debates and dialogues are the methods used in the Holy Qur'an for education.

  Keywords: Education, Training, Holy Quran, Hadiths, Basics
 • Morteza Maleki *, Mahboobeh Hojjati, Seyedeh Somayeh Mousavi Pages 90-96

  The purpose of this research was to investigate the effectiveness of spirituality education based on Islamic teachings on the attitude and practical commitment to prayer among adolescents in Isfahan city. According to the goal, the research method was experimental and semi-experimental. In the present study, firstly, 30 people were selected as a sample from the teenagers of Isfahan city, and they were randomly assigned to two experimental and control groups (15 people each). A pre-test was taken from both groups using a questionnaire of attitude and practical commitment to prayer. Then, the experimental group was trained in spiritual therapy based on Islamic teachings for 8 sessions of 60 minutes. After the implementation of the educational stage, a post-test was taken from both groups again using research questionnaires. Then the research hypotheses were analyzed using covariance analysis method and spss-26 software. The results indicated that spirituality education based on Islamic teachings has a significant effect on attitude and practical commitment to prayer.

  Keywords: Spiritual Education based on Islamic Teachings, Attitude, Practical Commitment to Prayer, Teenagers
 • Behrooz Fadaei Rad, Mohammad Nasehi*, Hossein Khoshdel Mofard Pages 97-108

  The evaluation of the issue of historicity regarding traditions, which is done with the aim of finding the correct way of using traditions according to the impact of historical conditions on their issuance; In medical traditions, it is more concretely used due to its direct connection with people's health. When the dependence of a medical tradition on the historical conditions of its issuance is confirmed, its use will depend on the correct analysis of these conditions, and the correct analysis requires the use of a methodical model. Therefore, in this research, the issue of historicity of medical traditions was evaluated based on the model of identifying historical traditions with the process of separating aspects of historicity, identifying evidence in every aspect and determining the intensity of evidence's impact. The results show that despite the certainty of the influence of historical conditions on the issuance and interpretation of medical traditions, there is no predetermined certainty regarding the amount and intensity of this influence, but this amount can be qualitatively determined in each tradition and it categorized in a range from effective to ineffective. Based on this, the traditions in which the effective evidences of time, place and address can be identified are considered historical, and the traditions in which such evidences cannot be identified are considered non-historical. These evidences are divided into two types, direct and indirect. Direct evidence is seen in the words of the hadith, and indirect evidence is seen in the broad sense of the hadith.

  Keywords: Historicity, Historicity of traditions, Historicity of medical traditions, Medical traditions
 • Azadeh Khoramiyan, Sharbanoo Mahini*, Ahmad Sadeghiyan Pages 109-117
  Purpose

  couple's satisfaction is one of the most important components of family stability. Since the formation of social life and the tendency of people to form communities until the present day, they have wanted to establish a relationship with each other. In this research, the internal factors affecting couples' relationships in verses and hadiths have been discussed.

  Methodology

  In this research, a descriptive analytical method with a documentary approach has been used.

  Findings

  It was found that human nature, genetics, heredity, insights and tendencies of the couple are mentioned in the verses and narrations that make the personality of the couple.

  Conclusion

  The factors of nature, genetics cause the structure of human personality, and personality is the behavior and thoughts of individuals, so the insights, tendencies and behaviors of couples make the personality of couples.

  Keywords: relationships between couples, verses, traditions, internal factors
 • Sabah Mohammadi, Farajullah Barati*, Seyed Hessamuddin Hosseini Pages 118-124

  One of the important and fundamental elements in the holy religion of Islam is the issue of endowment in society, the institutionalization and expansion of its culture in society leads to the foundation and growth of spiritual and divine values, and also leads to the reduction of social poverty and the increase of the relative level of prosperity in the society. The society becomes Islamic. Considering the scope of the endowment category and the series of conditions involved in this issue, such as; The conditions of the waqf, the conditions of the endowment property, the legal personality of the waqf, etc., one of the conditions that make the waqf valid is the eligibility of the waqf, since the correctness of the waqf is one of the requirements of this issue. It deals with the perspective of the Quran, Imami jurisprudence and Iranian civil law, and examines the legal and jurisprudential character of the Waqif in terms of eligibility. The method of conducting descriptive research and the method of collecting information and data is library. The findings and results of the research indicate that the legal laws in the country are derived from the jurisprudence rules of the Imami jurists and they do not contradict each other in this matter. From the point of view of Imamiyyah jurisprudence and legal laws, the waqif must have the authority required in transactions and also possess ownership and authority over what he intends to endow, so that the deed of endowment is correctly concluded.

  Keywords: Ahlit, Iran, Waqif, Imami jurisprudence, civil law, Quran
 • Mohammad Esmailzadeh, Hamdallah Manzari Tavakoli*, Mitra Kamyabi, Amanullah Soltani Pages 125-133

  The current research was conducted with the aim of the relationship between personality structures based on the neo-approach and moral development with regard to the mediating role of emotion regulation. The research method is correlation. The statistical population was the students of Farhangian University of Kerman in the academic year of 1401-02. A sample of 350 people was randomly selected. Research tools were NEO-SF, Garnevsky's Emotional Regulation Questionnaire, and Lotfabadi's Moral Development Scale. Data analysis was done with SPSS-19 and AMOS software. The results of path analysis showed that the modified model by removing weak paths; It has a good fit. Also, the investigation of the mediating role showed that emotion regulation dimensions are a significant mediator between personality traits and moral development. Based on the findings of the research, it can be said that teaching the dimensions of emotion regulation will be effective in improving moral developmen

  Keywords: personality structures. emotion regulation. moral development
 • Hossein Shishebor, Mohammad Hossein Jafari*, Saeed Daryaee Pages 134-142
  Purpose

  The religion that shows Islam as the most perfect divine religion to guide people, all the points that are necessary for the happiness and progress of human life; It has a place in itself. Tourism, which is referred to as the invisible economy, is one of the foundations of earning money for countries, and it is explicitly emphasized in the Quran and narrations. Also, the impact of the Quran on human health is undeniable and has been the focus of doctors and scholars. The word tourism is mentioned under the title of "journey" in most verses of the Quran.

  Materials and Methods

  In this research, the analytical descriptive method and the document approach from Islamic jurisprudential texts have been used.

  Findings

  Economic sanctions in Iran by other countries and lack of attention to alternative oil economies have caused damage to the country's economic body and led to thinking about alternative ways to solve economic problems and progress.

  Conclusion

  Paying attention to Quranic verses and hadiths in the field of tourism can definitely lead to the progress and development of the country and remove the problems that have arisen. This research examines tourism in Ayat with a practical perspective and at the end gives a complete summary of the purpose of tourism.

  Keywords: Tourism, Islamic world, travel, Holy Quran, health
 • Ahmadreza Varnaseri, Maryam Amraie, Rahela Karimian, Saif Elah Andayesh*, Seyed Abedin Hoseini Ahangari Pages 143-156
 • Hassan Tayefeh Parchlo, Samaneh Rahmatifar*, Shahram Zarneshan Pages 157-171
  Purpose

  The aim of the current research is the conceptualization of the global citizen in the path of moving towards global rights. 
  Matherials and

  Methods

  The research method used in this article is descriptive-analytical.

  Findings

  Globalization is a natural phenomenon that took place seriously after the Second World War and due to the emergence and development of international organizations such as the United Nations, decolonization and the role of newly independent countries, the development of the global economy and communications, and the emergence of new international actors such as companies. Transnational and non-governmental organizations have accelerated, and of course the development of information and communication technology as a hardware infrastructure. This phenomenon has affected many fields including economy, culture, politics and citizenship rights. The discussion of citizenship, depending on its placement in social dimensions, has gone through various periods of various historical developments, somehow in each of these periods, the relations of its constituent elements have been changing and different. 

  Conclusion

  The results of the research show that today, affected by the process of globalization, the concept of citizenship has undergone a transformation in parallel with the emergence of the global civil society. This process has provided the ground for the formation of a global citizen, through which individuals play a role beyond the political realm of national communities, regardless of their identity as citizens of specific governments. Based on this idea, a combination of advanced systems, the growth of global markets and the wide field of action of multinational companies are continuously eroding the boundaries that defined social membership in the past, so that the material and psychological boundaries that made citizenship important in modernity Made pale.

  Keywords: citizen, globalization, global citizen, global rights, assimilation, harmonization
 • Yousef Ghasemi, Afsaneh Kiani*, Ghamar Kiani Pages 167-176

  This research was conducted with the aim of mediating the role of religious motivation in the relationship between academic success and academic aspirations in students (the case study of secondary school in Zanjan city). The cross-sectional research method is correlational. The statistical population of the current study included all the students of the second secondary level of Zanjan city in the academic year of 1401-1400, 400 people were selected by random cluster sampling method. In this research, the tools of academic aspirations (Hosni et al., 2013), academic success (Salehi, 2013), self-worth (Schwartz, 2004) and academic motivation (Harter, 1981) were used. In order to analyze the data, SPSS-V23 and Amos-V8.8 software were used. Also, in order to respond to the research hypotheses, structural equation modeling was used. The findings of the research showed that the model has a good fit. The results showed that the direct effect of academic success on academic motivation and academic aspirations of second secondary students in Zanjan city is significant (p<0.05). The direct effect of academic motivation on the academic aspirations of secondary school students in Zanjan city is significant (p<0.05). The indirect effect of academic success on the academic aspirations of secondary school students in Zanjan through academic motivation is significant (p<0.05). Therefore, it can be concluded that increasing academic motivation and academic aspirations play an important role in increasing the academic success of students.

  Keywords: Academic Aspirations, Academic Success, Religious-Religious Motivation
 • Farhanaz Askarian Sardari, Mohammad Hossein Fallah*, Saeed Vaziri, Abuolghasem Asi Mozaneb Pages 177-188

  Psychotherapy has always had integral links with religious thought and tradition; therefore, it is important to develop approaches based on religious psychotherapy. The purpose of study was to compile, verify the educational package of psychological training with the Islamic approach and also to investigate its effectiveness on religious orientation of female students. This research was applied and compiling an educational package and validation. The research method in the first stage (preparation of educational package) and the second stage (validation of content) was Delphi method; and it was in the third stage (clinical trial). The content validity of Islamic psychoanalysis therapy was confirmed based on content validity index (CVI) and content validity ratio (CVR). The results of the clinical trial also showed the effectiveness of the psychological training with the Islamic approach on the religious orientation of female students. According to the findings of the current research, the educational package of Islamic psychological training was found to have content validity; this therapeutic method can also functionally increase the internal religious orientation that is associated with mental health.

  Keywords: psychological training protocol with the Islamic approach, validation, religious orientation
 • Parisa Karimi, Mahnaz Askarian*, Mehrnaz Azadyekta Pages 200-207

  The aim of the present study was to investigate the factorial structure of the measuring scale "Nurses' mental health and strategies to deal with it during the Corona period" using the classical theory of measurement. The research method was based on psychometric methods (factor analysis) and the tool used was the researcher-made scale of psychological changes of nurses and coping strategies during the Corona period (1401). The community of nurses of Corona hospitals in Tehran and the statistical sample was 304 nurses who were selected by simple random method. The method of data analysis was exploratory factor analysis in examining the factor structure, and Cronbach's alpha coefficient was used in the validity examination, which was 0.78. The findings showed that the factor structure obtained during the exploratory analysis consists of 3 factors (coping strategies and positive emotions, negative emotions caused by the work environment and individual negative emotions). The results showed that this scale has a factorial structure and acceptable validity among the nurses of Corona hospitals in Tehran; Therefore, this tool can be tested on a larger sample level in order to confirm the discovered factor structure, so that if the current structure is confirmed, it can be used as a valid tool to evaluate the psychological changes of nurses and coping strategies during the Corona period. It was used among the nurses of the country's hospitals.

  Keywords: factor analysis, mental health, coping strategies, nurses, measurement scale
 • Mohammad Mahdi Askari Elahi, Ahmad Moradkhani*, Seyed Hassan Abediyan Kalkhoran Pages 208-218

  Advances in medical knowledge in modern reproductive methods have caused different transformations to appear in the process of human reproduction. In parallel with the ability to use these methods in experimental sciences, other new complex problems have also been created in the fields of humanities, including jurisprudence and law, which require experts to address them and provide appropriate solutions. One of these cases is artificial insemination for fertility and generation; that there is a difference of opinion among jurists regarding its sanctity or permissibility; Because each of them has its own proofs, so it is necessary to examine these proofs. Due to the fact that the examination of both views (for and against) does not fit in one article; Therefore, the researcher only examines the arguments of those who believe in sanctity according to the verses and traditions and with descriptive-analytical method. Those who believe in sanctity refer to verses such as (Momonun/5-7) and (Noor/30-31) as well as hadiths that the opponents of this group also counter with proofs and proofs to prove their claim.

  Keywords: womb rental, artificial insemination, dignity, permission, heterozygous fertilization
 • Fateme Davoodizadeh Jolgeh, Hamed Shariati Niasar*, Nasim Arabi Pages 219-225

  The discussion of the rule of the spirit of meaning is used in the field of understanding the Qur'an and in most cases of mystical interpretation, and it is an important discussion. But this theory can also be followed in literary discussions. The theory of the spirit of meaning is used for the way of encountering the words of the Qur'an. This theory has been accepted among mystics in the history of Islamic thought, and in Javadi Amoli's view, it has been accepted based on a chain of foundations and has many applications. The most common theory about Quranic synonyms is that these words were first created for tangible meanings and therefore it is true about them. What is investigated here is the influence of the theory of the spirit of meaning in literary interpretations of the Qur'an. It can be seen that the application of this theory is also used in literature.

  Keywords: the spirit of meaning, literary interpretations, Quran, Tasnim
 • Mahdi Vahidi Motlagh, Seyyed Mohammad Mousavi Bafroei*, Kamal Sahrai Ardakani, Yaser Rezapour Mirsaleh Pages 226-240

  Motivation means stimulating and energizing a person or a group of people to do something, and from a linguistic point of view, it means that the speaker uses all kinds of speech stimuli to lead the audience to create or change behavior. Stylology is a layer of the new branches of linguistics, an approach that by analyzing different linguistic components and how to use them, leads to a more accurate and deeper understanding of the text; Therefore, in the present research, the analysis of motivational elements effective on the mental orientation and behavior of the audience at different levels and layers of speech can be important and necessary. This research aims to infer and analyze motivational elements by referring to the twenty-ninth sermon of Nahj al-Balagheh, using descriptive and analytical methods and library documents and with a layered stylistic approach. The findings of the research show that at the phonetic level, the high frequency of vowels and consonants, at the syntactic level, short sentences and more with participle verbs, at the rhetorical level, similes and contrasts have motivated the text.

  Keywords: Khutbah, Nahj al-Balagha, motivational, layered stylistics, phonetic, grammatical, rhetorical