گذشته دو‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸، شماره 22312، 12 صفحه
4
اقتصادی
آشنایی با بورس (11)
5
گزارش روز
رشد اقتصادی نسبی به برکت نگاه به داخل (2)
هدیه آقاپور
6
پاورقی
بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه ها و شرایط انعقاد معاهده برجام (87)
تحریم های پسابرجامی؛ شلیک به قلب اعتدال گرایی / بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه ها و شرایط انعقاد معاهده برجام
سهراب صلاحی
8
تصویر روز
حقیقت، به خون کشیده می شود! / نگاهی به فیلم «درخونگاه»
آرش فهیم
هالیوود زیر ذره بین
روایتی هالیوودی از تقابل با اسلام / گزارشی از نشست بررسی فیلم «مومیایی» در نشست سینما گفتمان
مرضیه کرماجانی
ذکر مصائب سینمای ابزورد / نقد و تحلیل فیلم «مسخره باز»
محمدرضا محقق