گذشته پنج‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹، شماره 22571، 12 صفحه
5
گزارش روز
ضرورت افزایش کیفیت آموزش در مدارس دولتی و مراقبت از آسیب های آموزش مجازی (1)
هدیه آقاپور
8
دریچه ای به جهان
امین الاسلام تهرانی