فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف آ)

۱۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آشپزباشی تیر 1398 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
آشپزخانه ملل مرداد 1394 حمیدرضا رنجبر
آشپزی برتر بهمن 1391 مهندس مهدی مسعودی
آشیانه شهریور و مهر 1386 مصطفی میرفندرسکی
آگرین افشین شعبانی
آلومینیوم هفته اول مرداد 1397 دکتر سیدمحمدتقی صالحی
آموزش کار و فناوری 2322-5734 1393 مجید کوثری
آوای سبز علیرضا آرام
آینده روشن دی 1396 نگار جباری فر
آیین اسفند 1389 جبهه مشارکت ایران اسلامی
آیینه اردکان دوشنبه 28 اذر 1384 جواد انصاری فرد
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
  مدیر مسئول: محمداسماعیل سعادت رهبری
  سردبیر: افسانه ظروفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 144 (تیر 1398)
 • ماهنامه معلومات عمومی
  صاحب امتیاز: مهندس مهدی مسعودی
  مدیر مسئول: مهندس محمودرضا موثقی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهمن 1391)
 • هفته نامه اجتماعی, فرهنگی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: افشین شعبانی
 • هفته نامه اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی, ورزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علیرضا آرام
 • ماهنامه پژوهشی, اجتماعی و تحلیلی
  صاحب امتیاز: جبهه مشارکت ایران اسلامی
  مدیر مسئول: سیدمحمدرضا خاتمی
  سردبیر: دکتر هادی خانیکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34-35 (اسفند 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال