فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ه)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
هابیل خرداد و تیر 1390 مجتبی شاهمرادی
هتل گستر بهار 1391 مهدی خورشیدی سخنگوی
هدیه مهر اردیبهشت و خرداد 1398 دکتر مرضیه مهرافزا
هفت نوروز 1387 احمد طالبی نژاد
هفت جاده شهریور 1396 آرشین بختیاری
هفت شهر پاییز و زمستان 1397 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
هفتاد و هفت کرامت یزدانی
همای سلامت 2008-2002 مهر و آبان 1390 شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی همای سلامت
همراز آبان 1382 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
همراه ایرانی اردیبهشت 1392 بهرام اشرف زاده
همشهری ماه (ویژه نامه سرزمین من) اردیبهشت 1398 موسسه همشهری
همیار زمستان 1397 اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کنان دولت (اسکاد)
هنر آگه اردیبهشت و خرداد 1397 فرید امین الاسلام
هنر بسته بندی 2251-7499 خرداد 1398 سهیل چهره ای
هنر مدیریت اسفند 1388 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
هنر معماری 2008-7497 بهار 1398 موسسه فرهنگی - هنری هنر معماری قرن
هنر موسیقی 196x-1560 بهمن و اسفند 1397 مهدی ستایشگر
هنر نهم آذر و دی 1390 حماسه کاهه
هنر و تجربه مرداد 1398 موسسه فرهنگی هنر و تجربه سینمای ایرانیان
هنر و رایانه 2088-1735 تیر و مرداد 1387 محمدرضا بامدادیان
|
 • ماهنامه فرهنگی, هنری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: احمد طالبی نژاد
  سردبیر: مجید اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (نوروز 1387)
 • فصلنامه گردشگری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: آرشین بختیاری
  سردبیر: زهرا افضلی گروه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (شهریور 1396)
 • دوفصلنامه عمران, بهسازی شهری (مرمت شهری)
  صاحب امتیاز: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ایزدی
  سردبیر: منا عرفانیان سلیم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63-64 (پاییز و زمستان 1397)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: کرامت یزدانی
 • فصلنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز: اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کنان دولت (اسکاد)
  مدیر مسئول: محمد اسلامی نسب
  سردبیر: محمدحسین مستعانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 80 (زمستان 1397)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
  مدیر مسئول: مرتضی رجوعی
  سردبیر: امین بهنام شیرازی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (اسفند 1388)
 • pISSN: 2008-7497
  فصلنامه معماری و معماری داخلی و طراحی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی - هنری هنر معماری قرن
  مدیر مسئول: دکتر کامران توسلی
  سردبیر: شهریار خانی زاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهار 1398)
 • ماهنامه سینما و تئاتر
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنر و تجربه سینمای ایرانیان
  مدیر مسئول: امیرحسین علم الهدی
  سردبیر: کیوان کثیریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (مرداد 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال