فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف چ)

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
چاپ و نشر 2322-1062 پاییز 1392 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
چشم انداز حسابداری و مدیریت 2645-4572 تابستان 1398 سعید شیپوریان
چشم انداز مدیریت بازرگانی 2251-6050 تابستان 1397 دانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت دولتی 2251-6069 زمستان 1397 دانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت صنعتی 2251-9874 بهار 1398 دانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری 2251-9882 بهار 1398 دانشگاه شهید بهشتی
چشم پزشکی بینا 1026-6399 پاییز 1397 بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
چغندر قند 1735-0670 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
|
 • pISSN: 2322-1062
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
  مدیر مسئول: دکتر رجب اصغریان
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال