مقالات رزومه «دکتر زینب فرهادی»

فهرست مطالب این نویسنده: 4 عنوان
 • profile
  دکتر زینب فرهادی
  دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 1
  دکتر بهاره سازمند
   
 • profile
  : 1
  دکتر سید محمدعلی حسینی زاده
  استادیار  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال