گذشته چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره 3755، 12 صفحه
6
ادبیات
نوبت تنعم تن رسید / یک کتاب، دو نویسنده: ملکوت بهرام صادقی به روایت احمد غلامی و لیلی گلستان
بایگانی تن های تبه کار / کالبدشناسی «ملکوت» بهرام صادقی
شیما بهره مند
7
ادبیات
به زیر آوردن چرخ نیلوفری / بازتاب «یک کتاب دو نویسنده: سنگ و سایه محمدرضا صفدری»*
کیهان خانجانی
8
جهان
افشای مکالمات ترامپ با رهبران جهان / افشاگر واترگیت با گزارشی رئیس جمهوری آمریکا را به دردسر انداخت