فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف م)

۱۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماما 2252-0295 اردیبهشت 1392 پگاه عبادی
مدیر ورزش دی 1392 موسسه دانش فرهنگ مینو
مسکن مهر 1391 مهندس عباس زرکوب
مشارکت جوانان حزب مجمع مشارکت اسلامی جوانان
مشاور خانواده بهمن 1392 موسسه سیمای سروش پارسیان
مشرق زمین آذر 1384 مریم زارعی
مشق آفتاب تیر 1393 امیررضا خادم
مشق تندرستی آذر 1397 دکتر ابوطالب صارمی
ملک ملک ملک فاروق
ملیکا فروردین 1398 موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
مناطق آزاد شهریور و مهر 1393 محمدرضا یزدان پناه
مهاباد دی و بهمن 1396 احمد بحری
مهر آذر 1393 انتشارات سوره مهر
مهندسی آب نیمه دوم مهر 1393 دکتر نادر شوبی
موتور سیکلت 2251-9025 اسفند 1397 کانون موتورسیکلت رانی ایران
موتورسیلکت رانی 1396 کانون موتورسیکلت رانی ایران
میثاق با کوثر پاییز 1397 موسسه خیریه الزهرا
|
 • pISSN: 2252-0295
  ماهنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: پگاه عبادی
  سردبیر: دکتر پریماه عبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (اردیبهشت 1392)
 • دوهفته نامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس عباس زرکوب
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 80 (مهر 1391)
 • هفته نامه فرهنگی, اقتصادی, سیاسی, مسائل اجتماعی, طنز و سرگرمی
  صاحب امتیاز: حزب مجمع مشارکت اسلامی جوانان
  مدیر مسئول: جعفر خداقلی زاده
 • ماهنامه روانشناسی ,علمی ,خانوادگی
  صاحب امتیاز: موسسه سیمای سروش پارسیان
  مدیر مسئول: محمدرضا معصوم بیگی
  سردبیر: فائزه معینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58-59 (بهمن 1392)
 • ماهنامه ادبی, هنری, فرهنگی و سیاسی اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امیررضا خادم
  سردبیر: علیرضا اجلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 85 (تیر 1393)
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر ابوطالب صارمی
  سردبیر: یوسف شریف زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (آذر 1397)
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز: ملک ملک فاروق
 • ماهنامه ویژه امام زمان (عج)
  صاحب امتیاز: موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
  مدیر مسئول: سیدمسعود پورسیدآقایی
  سردبیر: فاطمه سادات پورسید آقایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 148 (فروردین 1398)
 • هفته نامه اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و گردشگری به زبان فارسی، انگلیسی، عربی، آلمانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا یزدان پناه
  سردبیر: سهراب بلبلیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 232 (شهریور و مهر 1393)
 • دوهفته نامه
  صاحب امتیاز: انتشارات سوره مهر
  سردبیر: حیدر ایمنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 218 (آذر 1393)
 • pISSN: 2251-9025
  ماهنامه ورزشی , علمی , فرهنگی و اجتماعی
  صاحب امتیاز: کانون موتورسیکلت رانی ایران
  مدیر مسئول: فرهاد اسفندیاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (اسفند 1397)
 • فصلنامه فرهنگی, اجتماعی, خانواده, جوانان, ورزشی
  صاحب امتیاز: موسسه خیریه الزهرا
  مدیر مسئول: سیدحسن امامی
  سردبیر: فاطمه مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (پاییز 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال