به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف د)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه دانش خودرو تیر 1388 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
مجله دانش طبیعت بهار و تابستان 1395 محمدرضا محمدی
ماهنامه دانش غذا و کشاورزی 1735-4293 بهمن 1398 مهندس اردوان نجفی
مجله دانش فرآوری خوراک بهار 1402 شرکت خوراک پرداز هزاره نوین
ماهنامه دانش نما 1028-9747 مهر - آذر 1397 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری بهار 1397 انجمن حسابداری ایران
ماهنامه دانش و کامپیوتر 1735-3475 تیر 1389 فاطمه حافظیان
نشریه دانشگر 2008-5753 پاییز 1395 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان بهار و تابستان 1390 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نشریه در و پنجره و نما آذر و دی 1402 مهندس حسین سراجیان
ماهنامه دردکشان دی 1390 پروین حاجی پور
ماهنامه درسهایی از مکتب اسلام بهمن 1402 موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق
نشریه درمانگر پاییز و زمستان 1396
فصلنامه دروازه بهشت تابستان 1384 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین
نشریه دستان ثروت ساز فروغ کیهانی نسب
نشریه دستاورد صنعت 2423-5768 آذر و دی 1402 سید مهدی آقایی
نشریه دستاوردهای نوین حمل و نقل پاییز 1399 مهندس میلاد کاظم پور
فصلنامه علمی دنا 1735-8450 پاییز و زمستان 1389 دانشگاه یاسوج
مجله دندانپزشکی امروز 1028-7876 فروردین 1397 دکتر محمدرضا طاهریان
فصلنامه دنیای آبزیان 1735-0840 بهار و تابستان 1397 دکتر شهرام دادگر
|
 • ماهنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
  مدیر مسئول: مهندس محمدرضا زرین
  سردبیر: مهندس اصغر نعمتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (تیر 1388)
 • pISSN: 1028-9747
  ماهنامه فنی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
  مدیر مسئول: مهندس عبدالله کوپایی
  سردبیر: دکتر عباس صنیع زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 277-279 (مهر - آذر 1397)
 • pISSN: 2008-5753
  فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  مدیر مسئول: دکتر محمد ابویی اردکان
  سردبیر: دکتر اکرم قدیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز 1395)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال