به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش نامه مدیریت تحول 2383-4064 بهار و تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 2251-6344 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های ادب و زبان فرانسه 2322-1569 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های جغرافیای سیاسی 2476-3136 بهار 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله پژوهش های حبوبات ایران 2008-725x پاییز و زمستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 2251-6352 بهار و تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه 2322-1569 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهش و توسعه فناوری 1392 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهشهای زراعی ایران 2008-1472 زمستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 2008-3106 زمستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1735-4161 بهمن و اسفند 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه تاریخ پژوهی 2008-1448 بهار و تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد (انجمن علمی دانشجویان گروه تاریخ)
نشریه تاریخ و فرهنگ 2228-706X پاییز و زمستان 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جداسازی و پدیده های انتقال 2228-5490 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جستارهای نوین ادبی 2008-7187 تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام 2008-9112 بهار و تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جغرافیا و توسعه فضای شهری 2538-3531 پاییز 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای 2008-1391 تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی 2322-1682 پاییز 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2008-1456
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
  سردبیر: دکتر محمود هوشمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (اسفند 1389)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال