مقالات رزومه «دکتر قاسم بستانی»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 62 عنوان
 • profile
  دکتر قاسم بستانی
  دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 11
  نصره باجی
  استاد رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز  
 • profile
  : 1
  دکتر مینا شمخی
   
 • profile
  : 1
  فرحان گل مغانی زاده
  دبیر  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال