مقالات رزومه «دکتر رضا فتوت»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 37 عنوان
 • profile
  دکتر رضا فتوت
  دانشیار تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه زنجان  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 10
  دکتر فرید شکاری
   
 • profile
  : 2
  خدابخش گودرزوند چگینی
  کارشناس آزمایشگاه و کارگاه تخصصی مرکز تحقیقات کوهین  
 • profile
  : 1
  فاطمه ملکی
   
 • profile
  : 1
  دکتر سیدرسول صحافی
   
 • profile
  : 1
  دکتر دیاکو رسولی
   
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال