فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات عمومی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۱۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
هفته نامه پنجره شنبه هشتم مهر 1391 سجاد محمدی
ماهنامه پوپک 1025-0824 آذر 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
ماهنامه پیام اتاق ارومیه 1735-2649 زمستان 1398 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ارومیه
ماهنامه پیام تجربه بهمن و اسفند 1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ماهنامه پیام زن آبان و آذر 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
ماهنامه پیشگامان مهر 1395 سازمان بسیج دانش آموزی
فصلنامه پیمان 1735-0441 تابستان 1398 مهندس وارطان وارتانیان
ماهنامه پیوست 2423-6667 مرداد 1399 موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
ماهنامه پیک شورا اردیبهشت 1399 انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
دو هفته نامه تخته سفید اسفند 1392 مسعود حسین
دو هفته نامه تراز نیمه دوم دی 1392 موسسه فرهنگی، رسانه ای تراز رسانه فرزانگان
دو هفته نامه تندیس بهمن 1398 محمدحسن حامدی
هفته نامه تکتا دی 1389 مهندس داوود رویتوند غیاثوند
ماهنامه چراغ روشن فروردین 1398 علی شاملو محمودی
دو ماهنامه چشم انداز ایران تیر و مرداد 1399 لطف الله میثمی
ماهنامه چهار گوش شهریور 1395 علی شوقی بنام
هفته نامه حمل و نقل موسسه اطلاع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نوید (تین)
فصلنامه خاطرات سیاسی بهار 1399 احمد حکیمی پور
دو هفته نامه خانه بخت اسفند 1395 ندا عابد
نشریه خانه خوبان تیر 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
 • pISSN: 1025-0824
  ماهنامه ماهنامه فرهنگی کودکان ایران
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: مهدی علیزاده
  سردبیر: علی باباجانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 305 (آذر 1398)
 • pISSN: 2423-6667
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
  مدیر مسئول: محمدباقر اثنی عشری
  سردبیر: آرش برهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (مرداد 1399)
 • دوهفته نامه تحلیلی, سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی، رسانه ای تراز رسانه فرزانگان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر هاشم داداش پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (نیمه دوم دی 1392)
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز: موسسه اطلاع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نوید (تین)
  مدیر مسئول: مسعود ذهبیون
  سردبیر: شورای سردبیری
 • ماهنامه ویژه همسران
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمد دولتخواه
  سردبیر: محسن سیمایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 128 (تیر 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال