فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف د)

ردیف ۸۱ تا ۹۰ از ۹۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دندانپزشکی کودکان ایران 1735-8434 بهار و تابستان 1398 دکتر مجتبی وحید گلپایگانی
دنیای میکروب ها 2008-3068 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
دنیای نانو 2476-5945 بهار 1398 انجمن نانو فناوری ایران
دولت پژوهی 2476-2806 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
دیابت و متابولیسم ایران 2345-4008 بهمن و اسفند 1397 دانشگاه علوم پزشکی تهران
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1397 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دیرینه شناسی بهار و تابستان 1394 دانشگاه فردوسی مشهد
دین و ارتباطات 2252-0252 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه امام صادق (ع)
دین و سلامت 2345-5276 اسفند 1397 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دین و سیاست فرهنگی 2423-7124 بهار و تابستان 1397 شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
|
 • pISSN: 2476-5945
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن نانو فناوری ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی ایرانمنش
  سردبیر: دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (بهار 1398)
 • pISSN: 2476-2806 eISSN: 2476-6828
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر شجاع احمدوند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (بهار 1398)
 • pISSN: 2345-5276
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر زکوی
  سردبیر: دکتر شیرزاد غلامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (اسفند 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال