گذشته یک‌شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸، شماره 22349، 12 صفحه
5
گزارش روز
باز تعریف هویت جنبش دانشجویی در سالروز 16 آذر (2)
رضا الماسی
8
فرهنگ و مقاومت
یک شهید، یک خاطره
مریم عرفانیان
کز آن طبیب ندارد گریز بیماری / وقتی تعهد به تخصص، بیمارستان را خانه یک پزشک می کند
زینب مرزوقی