فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات عمومی

ردیف ۱۴۱ تا ۱۵۵ از ۱۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نگاه نافذ بهار و تابستان 1396 انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب
نهال انقلاب آبان 1386 نمایندگی ولی وفقیه در نیروی مقاومت بسیج
نوآور 1735-2673 مرداد و شهریور 1398 شیوا شبیری
نی نی تیر 1397 شهرام ایمانی
هفت روز کشاورزان چهارشنبه پانزدهم دی 1389 مهندس داوود رویتوند غیاثوند
هماوندی 2383-3319 زمستان 1393 دکتر علی حیدری
هنر آشپزی 1735-5036 آذر 1396 شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
هنر قنادی مهر 1395 شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
هنرهای رزمی 2903-1563 شهریور و مهر 1385 روبن شاهوردیان
وارلیق 1023-7186 زمستان 1391 دکتر جواد هیئت
کتابستان دی و بهمن 1397 مهندس محمدرضا جمشیدی
کمیک گل آقا 7810-1735 آذر 1386 پوپک صابری فومنی
کودک سالم شهریور 1398 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
کوه 1027-104X زمستان 1397 دکتر حسن صالحی مقدم
یک هفتم نیمه اول خرداد 1382 فرهاد جعفری
|
 • فصلنامه اطلاع رسانی, پژوهشی, خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب
  مدیر مسئول: امیر دادخواه
  سردبیر: کمال شاکری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36-38 (بهار و تابستان 1396)
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی, ورزشی
  صاحب امتیاز: نمایندگی ولی وفقیه در نیروی مقاومت بسیج
  مدیر مسئول: تیمور امین ناصری
  سردبیر: دکتر محمدرضا امینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 365 (آبان 1386)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شهرام ایمانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 86 (تیر 1397)
 • pISSN: 2383-3319
  فصلنامه سیاست اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر علی حیدری
  سردبیر: امیر لعلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1393)
 • pISSN: 1735-5036
  ماهنامه آشپزی و شیرینی پزی
  صاحب امتیاز: شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
  مدیر مسئول: محمدولی مفیدی
  سردبیر: رزینا شمس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 158 (آذر 1396)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: شرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی
  مدیر مسئول: محمدولی مفیدی
  سردبیر: رزیتا شمس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 144 (مهر 1395)
 • pISSN: 1023-7186
  فصلنامه فرهنگی , ادبی, هنری به زبان ترکی - فارسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر جواد هیئت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 167 (زمستان 1391)
 • pISSN: 7810-1735
  دوهفته نامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: پوپک صابری فومنی
  سردبیر: امیرحسین داوودی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (آذر 1386)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال