به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علامه طباطبائی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Data Science and Modeling 2676-5926 Dec 2022 دانشگاه علامه طباطبائی
International Journal of Digital Content Management 2717-3305 Summer and Fall 2023 دانشگاه علامه طباطبائی
Issues in Language Teaching Journal 2322-3715 Summer and Autumn 2022 دانشگاه علامه طباطبائی
Journal of mathematic and modeling in Finance 2783-0578 Winter - Spring 2023 دانشگاه علامه طباطبائی
Journal of New Approaches in Exercise Physiology 2588-6614 Winter and Spring 2023 دانشگاه علامه طباطبائی
Journal of Research en Langue Francaise 2676-6469 Spring -Summer 2023 دانشگاه علامه طباطبائی
International Journal of Society and Culture in the Muslim World 2588-6738 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علامه طباطبائی
مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 2538-4791 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه اندازه گیری تربیتی 2252-004X تابستان 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
نشریه اندیشه علامه طباطبایی 2476-5813 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبائی
نشریه بازیابی دانش و نظام های معنایی 2476-387X پاییز 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای 2476-5864 زمستان 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 2345-492X پاییز 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی 2345-3583 بهار 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 2345-6116 پاییز 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 تابستان 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
مجله پژوهش در مدیریت ورزشی 2345-6043 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبائی
مجله پژوهش سیاست پاییز 1389 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 1726-0728 پاییز 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
نشریه پژوهش های بیمه ای 2538-6204 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبائی
|
 • pISSN: 2676-5926 eISSN: 2676-5934
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی
  مدیر مسئول: دکتر محمد بامنی مقدم
  سردبیر: دکتر فرزاد اسکندری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Dec 2022)
 • pISSN: 2676-6469 eISSN: 2676-6450
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی
  مدیر مسئول: دکتر مرجان فرجاه
  سردبیر: دکتر الله شکر اسداللهی تجرق
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (Spring -Summer 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال