به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف G)

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Galen Medical journal 2228-5423 2022 دانشگاه علوم پزشکی فسا
Gas Processing Journal 2322-3251 Winter 2022 دانشگاه اصفهان
Journal of Gas Technology 2588-5596 Winter 2022 انجمن مهندسی گاز ایران
Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal 2008-2258 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Gems And Precious Metals 2783-1701 Spring 2021 دانشگاه شهید بهشتی
Gene, Cell and Tissue 2345-6841 Oct 2023 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Journal of Genetic Resources 2423-4257 Winter -Spring 2023 دانشگاه مازندران
Genetics in the Third Millennium 1728-6182 Autumn 2016 انجمن علمی نوروژنتیک ایران
Journal of Geoconservation Research Winter-Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Geological Resources Journal دانشگاه تبریز
Journal of Geomine دانشگاه بیرجند
Geopersia 2228-7817 Summer-Autumn 2023 دانشگاه تهران
Journal of Geotechnical Geology 1735-8566 Winter and Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Gilgamesh Automn 2019 آرش نورآقایی
Global Analysis and Discrete Mathematics Summer and Autumn 2022 دانشگاه دامغان
Journal of Global Entrepreneurship Research 2228-7566 Winter & Spring, 2012 دانشگاه تهران
Global Journal of Animal Scientific Research 2345-4377 Winter 2018 دکتر سید موسی حسینی
Global Journal of Environmental Science and Management 2383-3572 Winter 2024 دکتر جعفر نوری
Govaresh 1560-7186 Summer 2023 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
Journal of greenhouse plant production دانشگاه اراک
|
 • pISSN: 2228-5423
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی فسا
  مدیر مسئول: دکتر احسان بهرامعلی
  سردبیر: دکتر مجتبی فرجام
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (2022)
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدصادق حاتمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2022)
 • pISSN: 2345-6841 eISSN: 2345-6833
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر سعیده سلیمی
  سردبیر: دکتر زهرا حیدری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Oct 2023)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا حسین زاده
  سردبیر: دکتر محسن موذن
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر احمد آریافر
  سردبیر: دکتر محمد مسینایی
 • pISSN: 2228-7817 eISSN: 2228-7825
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین رحیم پور
  سردبیر: دکتر علی کنعانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (Summer-Autumn 2023)
 • فصلنامه حوزه علوم انسانی, گردشگری به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: آرش نورآقایی
  سردبیر: سارا اسدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (Automn 2019)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال