به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف F)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Family and Reproductive Health 1735-8949 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Family Relations Studies Jul 2022 دانشگاه محقق اردبیلی
Journal of Fasa University of Medical Sciences 2228-5105 Spring 2022 دانشگاه علوم پزشکی فسا
International Journal Of Fertility and Sterility 2008-076x Jul-Sep 2022 جهاد دانشگاهی
Iranian Journal of Finance 2676-6337 Summer 2019 انجمن مالی ایران
International Journal of Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Winter 2023 انجمن مهندسی مالی ایران
Journal of Finsler Geometry and its Applications 2783-0500 Summer 2022 دانشگاه محقق اردبیلی
Iranian Journal of Fisheries Sciences 1562-2916 May 2020 موسسه تحقیقات شیلات ایران
Focus on Science 2423-8198 May 2018
Journal of Food and Bioprocess Engineering 2676-3494 Winter-Spring 2022 دانشگاه تهران
Food and Health 2645-5560 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Food Quality and Hazards Control 2345-685x Mar 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Food Safety and Hygiene Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies 2645-3592 Spring 2022 دانشگاه شیخ بهایی
Frontiers in Biomedical Technologies 2345-5837 2022 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Chemical Research 2717-2309 Winter and Spring 2020 دانشگاه ایلام
Frontiers in Dentistry 2008-2185 Feb 2022 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Emergency Medicine 2717-3593 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Health Informatics 2676-7104 2019 دکتر مصطفی لنگری زاده
|
 • فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه محقق اردبیلی
  مدیر مسئول: دکتر اسماعیل صدری دمیرچی
  سردبیر: دکتر نیلوفر میکاییلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (Jul 2022)
 • pISSN: 2676-6337 eISSN: 2676-6345
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مالی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا راعی
  سردبیر: دکتر حسن قالیباف اصل
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1562-2916
  دوماهنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات شیلات ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمود بهمنی
  سردبیر: دکتر عیسی شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 3 (May 2020)
 • pISSN: 2645-5560
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: پیمان مهستی شتربانی
  سردبیر: دکتر افشین آخوندزاده بستی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (Spring 2019)
 • eISSN: 2676-7104
  سالنامه حوزه پزشکی و پیراپزشکی - مدیریت فن آوری سلامت به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر مصطفی لنگری زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال