به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۷۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Academic Journal of Surgery 2423-3218 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Acta Medica Iranica 0044-6025 Apr 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Addiction & Health 2008-4633 Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Advanced Biomedical Research 2277-9175 Aug 2023 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Journal of Advanced Biomedical Sciences 2228-5105 Summer 2023 دانشگاه علوم پزشکی فسا
Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies 2423-5903 Dec 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Advanced Periodontology and Implant Dentistry 2008-7748 Jun 2023 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advanced Pharmaceutical Bulletin 2228-5881 May 2023 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Advances in Environmental Health Research 2345-3990 Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 2676-6264 May-Jun 2023 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 2322-2220 Jul 2023 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Winter 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Advances in Pharmacology and Therapeutics Journal Summer 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Air Pollution and Health 2476-3071 Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 1735-1502 Jun 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Analytical Research in Clinical Medicine 2345-4970 Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Anatomical Sciences Journal 1728-6158 Winter-Spring 2022 انجمن علوم تشریح ایران
Anesthesiology and Pain Medicine 2228-7523 Aug 2023 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
Annals of Applied Sport Science 2322-4479 Autumn 2023 دکتر سید مرتضی طیبی
Annals of Bariatric Surgery 2717-3887 Summer and Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی ایران
|
 • pISSN: 2423-3218
  دوفصلنامه جراحی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 0044-6025 eISSN: 1735-9694
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمد جوادیان
  سردبیر: دکتر احمدرضا دهپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال شصت و یکم شماره 4 (Apr 2023)
 • pISSN: 2008-4633 eISSN: 2008-8469
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر قدرت الله رجبی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شعبانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 2 (Spring 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال