به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه دامپزشکی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Archives of Razi Institute 0365-3439 Winter 2020 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
Iranian Journal of Colorectal Research 2783-2430 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Iranian Journal of Aquatic Animal Health 2345-315x 2019 انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
Iranian Journal of Ruminants Health Research Winter and Spring 2018 دانشگاه شهید چمران اهواز
Journal of Ruminants Health Research 2008-4994 Winter and Spring 2018 دانشگاه شهید چمران اهواز
Iranian Journal of Veterinary Medicine 2251-8894 Winter 2020 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Veterinary Research 1728-1997 Spring 2022 دانشگاه شیراز
Veterinary Research Forum 2008-8140 Winter 2020 دانشگاه ارومیه
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 2008-465X Summer and Autumn 2022 دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Veterinary Surgery 2008-3033 Winter-Spring 2022 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
Journal of Zoonotic Diseaases 2476-535X Summer 2022 دانشگاه تبریز
نشریه التیام 2423-5695 بهار و تابستان 1398 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
نشریه بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان 2820 -9982 بهار 1401 دکتر فهام خامسی پور
فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای 2228-5962 زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه پژوهش های بالینی دامپزشکی 2008-8159 بهار و تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی 2645-4491 بهار و تابستان 1398 دانشگاه زابل
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی 2345-2889 بهار و تابستان 1394 دانشگاه سمنان
مجله تحقیقات دامپزشکی 2008-2525 بهار 1401 دانشگاه تهران
نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 2423-5407 تابستان 1401 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
|
 • pISSN: 2345-315x
  دوفصلنامه علمی مصوب دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سلطانی
  سردبیر: دکتر عیسی شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2008-8140 eISSN: 2322-3618
  فصلنامه علمی مصوب دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ارومیه
  مدیر مسئول: دکتر حسین تاجیک
  سردبیر: دکتر فرشید صراف زاده رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال