به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۶۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
The International Journal of Humanities 2538-2640 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Iranian Journal of Educational Sociology 3460-2645 Jan 2017 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
Journal of Peace Studies of Religions 2717-4247 Spring-Summer 2021 دکتر طاهر امینی گلستانی
International Journal of Society and Culture in the Muslim World 2588-6738 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علامه طباطبائی
Sociological Studies of Youth Journal 2645-5498 Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
Technical and Vocational Education زمستان 1395 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
International Journal of Women's Research 2322-3901 Summer & Autumn 2014 دانشگاه تهران
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Summer 2019 انجمن ایرانی مطالعات جهان
نشریه ‪ آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬ 2423-4850 بهار و تابستان 1400 مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره آرام (ژیران) و انجمن مشاوره ایران شعبه استان کردستان
نشریه آینه پژوهش 1023-7992 فروردین و اردیبهشت 1401 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
نشریه ارزیابی تاثیرات اجتماعی زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
نشریه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی پاییز و زمستان 1400 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
فصلنامه اعتیاد پژوهی 2008-4307 تابستان 1401 ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
فصلنامه اقتصاد و جامعه تابستان 1401 موسسه مطالعات دین و اقتصاد
فصلنامه امنیت پژوهی 1735-8671 پاییز 1400 دانشکده علوم و فنون فارابی
فصلنامه انتظام اجتماعی 2008-6024 بهار 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
نشریه بانوان شیعه 1735-4730 پاییز و زمستان 1391 موسسه شیعه شناسی
مجله برخط دانش روان شناختی اسفند 1391 دانشگاه بیرجند
نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران 2008-8973 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 3460-2645
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
  مدیر مسئول: دکتر بیژن زارع
  سردبیر: دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (Jan 2017)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سید سعیدرضا عاملی
  سردبیر: محمد سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2008-4307 eISSN: 6535-2423
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
  مدیر مسئول: دکتر محمود مینویی
  سردبیر: دکتر حسن احدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (تابستان 1401)
 • pISSN: 1735-8671 eISSN: 2676-5721
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده علوم و فنون فارابی
  مدیر مسئول: حمیدرضا نادی
  سردبیر: دکتر حمید احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75 (پاییز 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال